Posten når inte fram

Så länge det ännu förekommer vanlig post bör finska statens postverk ensamt ha ansvaret för distributionen.

Den som för en längre tid flyttar till exempelvis sin fritidsbostad meddelar skriftligt (blankett) till Posten den tillfälliga adressen och räknar därmed att all post adresserad till den ordinarie adressen automatiskt styrs till den tillfälliga adressen. Men han räknar tyvärr fel.

Av någon anledning har myndigheterna tillåtit att med Posten konkurrerande företag etablerats. Dessa företag känner endast till den ordinarie adressen. Om man inte råkar ha en vänlig granne så ligger på den ordinarie adressen en hel del brev som kan vara viktiga. Om den vänliga grannen nu skriver den tillfälliga adressen på kuverten och sätter dem i postlådan så får adressaten aldrig se breven om grannen inte ytterligare försett breven med frimärken. Detta kan inte accepteras.

Så länge det ännu förekommer vanlig post bör finska statens postverk ensamt ha ansvaret för distributionen, en verksamhet som inte nödvändigtvis behöver vara vinstbringande.

Osökt går tankarna till krigets fältpost. Vi var inte alltid flera dagar på samma geografiska adress, men posten kom fram.

Sven-Erik Weber, Helsingfors

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning