Posten inte längre del av infrastrukturen

Föga tröst att posten fungerar ungefär lika uselt i grannlandet Sverige.

Medan jag var fast boende på den västnyländska landsbygden utdelades post och tidningar punktligt varje dag. Sedan blev vi sommarboende, men alltjämt levererades tidningarna med den normala postutdelningen på dagen, lördagar och söndagar på morgonen. Så icke nu. (Det gäller inte bara mig.)

Med angivande av en fiktiv postlåda som jag aldrig haft erbjöd man utdelning till denna. Men det kom också ett meddelande om så kallad Lähilaatikko-service, som jag omedelbart nappade på. Sedan kom ett nytt meddelande, alltjämt helt på finska, att det tyvärr inte gick att godkänna avtalet, eftersom min låda befann sig alltför långt borta från den alltjämt fiktiva lådan. Man erbjöd leverans till en R-kiosk i Ekenäs, den enda kvarlevan av en postanstalt, 21 kilometer från min fastighet. Det hjälpte inte att erbjuda god betalning.

En gång i tiden ansågs posten vara en del av samhällets fungerande infrastruktur. Så inte numera. Jag läste i våras att posten funderat på att erbjuda annan service, till exempel gräsklippning. Nu har jag en ovårdad och oklippt gräsmatta. Jag borde kanske försöka locka posten med detta uppdrag, alltjämt helt på finska i en bygd med 60-procentig svensk majoritet.

Föga tröst att posten fungerar ungefär lika uselt i grannlandet Sverige, med företagsnamnet Postnord. Dess paketutdelning till mig sker via en K-market vid Tavastvägen.

Jörn Donner författare, Helsingfors

Fem saker att komma ihåg när du ansöker om konsumtionskredit:

Ett lånebeslut från en ansvarsfull långivare är en försäkran om att du vågar ta lånet och att det inte kommer att leda till problem. Det viktigaste för konsumenten är att den egna ekonomin klarar av att betala tillbaka lånet. En ansvarsfull långivare tar hänsyn till detta. Fastän räntesatserna verkar svåra att förstå, lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid långivarens ansvarsfullhet. 20.7.2018 - 00.00