Posten har problem med snön – breven förvaras tills utdelaren når lådan igen

Posten uppger sig ha problem med att dela ut morgontidningarna på grund av all snö. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

De stora mängderna snö och oplogade vägar har skapat problem för postutdelningen och distributionen av morgontidningar, enligt Posten.

Det är problem med postgången på flera håll i landet, men värst är situationen i huvudstadsregionen.

Enligt Sami Reponen, som ansvarar för postutdelning, ser situationen ut att fortsätta enligt väderprognosen.

– Vi förstår mycket väl att plogbilarna inte hinner ploga alla vägar samtidigt. Det är så mycket snö att alla inte heller lyckas hålla postlådorna snöfria. Det är en utmaning för alla, säger Reponen i ett pressmeddelande.

I värsta fall har det varit så mycket snö att det inte har gått att få upp locket på postlådan, eller att lådan helt och hållet har varit begravd i snön. Enligt Posten går det i så fall inte att dela ut posten, som i stället hålls i förvar tills det man når postlådan igen.

Enligt Reponen gör postutdelarna allt de kan trots väderförhållandena. Han hoppas också att grannar kan hjälpa varandra att hålla postlådan snöfri, speciellt kan äldre personer behöva hjälp.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning