Positiv inställning till skolan viktigast

Ge barnet tid. Förutom materiella saker som pennor och ryggsäck behöver en blivande skolelev den vuxnas tid och uppmärksamhet för att komma i gång med skolarbetet på bästa sätt. Bild: Mostphotos

Skolstarten är inte spännande bara för eleverna, utan också för deras föräldrar, speciellt för de vars barn börjar i ettan. Det viktigaste en förälder kan göra är att prata positivt om skolan – för attityder smittar.

Grundskolan är i förändring – till följd av den nya läroplanen som togs i användning för ett år sedan handlar diskussionen i skolan nu också om klassrum utan pulpeter, utomhuspedagogik, e-läromedel och digitalisering. Planerare Heidi Lithén vid Förbundet Hem och Skola, själv också utbildad lärare, påminner föräldrar till nya skolelever att ha ett öppet sinne till dagens skola.

– Det finns stora regionala skillnader mellan olika skolor i dag, i en del klassrum sitter eleverna i raka rader i klassiska pulpeter, medan andra skolor helt har slopat både pulpeter och läseböcker. Varje lärare har rätt att jobba på sitt eget sätt och föräldrarna får lita på att hen gör det för eleverna bästa. Föräldrarnas positiva inställning är avgörande för hur eleven upplever skolan, säger Lithén.

Den största skillnaden mellan att ha en skolelev i stället för ett förskolebarn är att den dagliga kontakten mellan läraren och föräldern försvinner.

– Där måste föräldern ge över en del av ansvaret till barnet och ta till sig den information som kommer från skolan. Är det ändå något som är oklart lönar det sig absolut att ta kontak och fråga läraren hur saker och ting fungerar, råder hon.

Simturer och bärplockning

De flesta barn ser fram emot skolstarten efter ett långt sommarlov, men alla har ändå inte bara roliga minnen att dela med sig av. Heidi Lithén önskar att familjer som varit på resor i utlandet pratar om saken med sina barn, så att de förstår att en del klasskompisar känner sig utanför när samtalet kretsar kring dyra semesternöjen.

– Jag är själv ingen vän av uppsatsen där klassen ska skriva om sitt sommarlov, för det finns alltid elever som inte har haft att möjlighet att resa någonstans. Visst ska man prata om sommarlovet, men läraren kan begränsa samtalet till sådant som alla har möjlighet att göra. Jag brukade själv fråga vilka som varit till stranden och simmat eller till skogen och plockat blåbär.

Det är inte heller nödvändigt att ha en ny skolväska varje läsår, så länge den gamla är hel och fyller sin funktion duger den bra.

– Jag har inte upplevt att elever jämför skolryggsäckar, den diskussionen förs nog främst om mobiltelefoner. Det är vanligt att elever som börjar i ettan har en barnsligare ryggsäck, som de senare vill byta ut mot något mera tidlöst.

Föräldrar behövs i skolan

Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuk uppmanar förälder att stanna upp och fråga sig vad som kan göras för att alla barn och ungdomar ska trivas och må bra i skolan.

– Hem och Skola vill i höst lyfta fram den viktiga insats föräldrar kan göra i klasserna. Då föräldrar tillsammans med klassens lärare aktivt jobbar för att alla ska trivas och må bra är det mindre sannolikt att någon av eleverna far illa. Dessutom är det roligt att göra saker tillsammans, säger Romantschuk.

Det finns ett värde i att klassens föräldrar och elever umgås också utanför skolan. I de lägre klasserna handlar det om att skapa trygga nätverk för barnen. I de högre klasserna är det ännu viktigare för föräldrar att känna varandra då det sker stora förändringar i barnens liv.

Mannerheims barnskyddsförbund listar saker som föräldrar och barn bör prata om inför skolstarten:

Skolvägen. Gå tillsammans till skolan och öva på rutten så att barnet känner till farliga ställen.

Läxor. Skoleleven behöver en lugn plats för läxläsning och gärna bestämda tider när läxorna ska göras.

Fem måltider. Det är viktigt att äta regelbundet, också mellanmål. En av dagens fem måltider borde vara en gemensam måltid med familjen.

Fritiden. Vad ska barnet göra under eftermiddagarna? Om det inte finns eftisplats kan klubbar och hobbyer vara ett bra alternativ. Kom överens om regler för mobilspel och tv-tittande.

Sömnen. Det är på den vuxnas ansvar att skolbarnet kommer i tid i säng och sover tillräckligt länge. Barn i lägre klasser behöver cirka tio timmar sömn per natt.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning