Portugal vill underlätta könskorrigering

Det är upp till Portugals president Marcelo Rebelo de Sousa att avgöra om den nya lagen om könsbekräftande vård ska godkännas. Bild: TT/AP/Claudio Giovannini

Portugals parlament har godkänt en lag som gör det möjligt för personer över 16 år att genomgå könsbekräftande ingrepp utan att det föregås av ett medicinskt utlåtande som visar på "identitetsstörning".

Fakta

Könsdysfori

Könsdysfori är en medicinsk diagnos som kan ställas när en person upplever att könsidentiteten inte stämmer med det kön man fått vid födseln, och detta skapar lidande för individen.

I Finland måste man ha fått diagnosen för att få inleda en könskorrigerande behandling.

Den som genomgått behandling har i de flesta fall inte längre diagnosen.

Det är inte alla transpersoner som drabbas av könsdysfori.

Källor: Socialstyrelsen i Sverige, NE, HNS

Den nya lagen måste nu undertecknas av den konservativa presidenten Marcelo Rebelo de Sousa. Han har lagt sitt veto mot en tidigare version av lagen, då han ville att det skulle krävas en medicinsk bedömning av personer under 18 år.

I den nya lagen finns därför ett krav på ett medicinskt intyg för minderåriga, men det intyget ska bara bekräfta att personen är i stånd att fatta beslutet och att hen är medveten om dess konsekvens. Lagen innebär även att det inte är tillåtet att utföra könskorrigerande ingrepp på interkönade barn, vars könsbestämmande fysiska egenskaper inte går att definiera som entydigt kvinnliga eller manliga. De ska i stället kunna besluta om sitt kön senare i livet.

Det är ännu ett steg som Portugal tar för att underlätta könsbekräftande vård. I våras röstade parlamentet igenom en lag som tillåter att personer över 16 år att korrigera sitt kön och namn i offentliga handlingar utan läkarintyg. Innan det låg åldersgränsen på 18 år. 2011 fick transpersoner möjlighet att korrigera sitt kön juridiskt, så länge personen var över 18 år och hade fått diagnosen könsdysfori av läkare.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03