Popup-Heureka ska övertyga svenskspråkiga elever om att naturvetenskaper är häftiga

Svenska kulturfonden har beviljat 120 000 euro för ett projekt som ska öka intresset för naturvetenskaper.

Vetenskapscentret Heureka ska övertyga svenskspråkiga skolelever om att naturvetenskaper är häftiga, skriver Svenska kulturfonden i ett pressmeddelande. Fonden har beviljat 120 000 euro för projektet.

Från och med i höst kommer hundra skolklasser att besöka Heureka och den turnerande vetenskapsshowen popup-Heureka kommer att besöka tio kommuner i Svenskfinland. I vår öppnar ansökan för svenskspråkiga skolor och instruktioner kommer att skickas till skolorna.