Popup-Heureka ska övertyga svenskspråkiga elever om att naturvetenskaper är häftiga

Svenska kulturfonden har beviljat 120 000 euro för ett projekt som ska öka intresset för naturvetenskaper.

Vetenskapscentret Heureka ska övertyga svenskspråkiga skolelever om att naturvetenskaper är häftiga, skriver Svenska kulturfonden i ett pressmeddelande. Fonden har beviljat 120 000 euro för projektet.

Från och med i höst kommer hundra skolklasser att besöka Heureka och den turnerande vetenskapsshowen popup-Heureka kommer att besöka tio kommuner i Svenskfinland. I vår öppnar ansökan för svenskspråkiga skolor och instruktioner kommer att skickas till skolorna.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning