Populära rastplatser i naturen stängs på grund av virusläget

Det är populärt att röra sig i naturen, men nu tvingas Forststyrelsen stänga en del ställen. Bild: Leif Weckström/HBL-arkiv

Forststyrelsen stänger överfulla rastplatser och rekommenderar i stället att man rör sig i naturen nära hemmet.

I och med coronavirusläget har antalet besökare i naturområden som Forststyrelsen upprätthåller ökat så mycket att det ibland varit mycket trångt på friluftslederna.

Forststyrelsens naturtjänster har nu stängt vissa populära utflyktsmål bland annat i närheten av turistcentrum. Det handlar till exempel om raststugor, kåtor, fågeltorn och ödestugor som varit i flitig användning dagtid.

"Nu är det ett fint tillfälle att söka kraft i naturen, det hjälper oss att orka med undantagsarrangemangen och förändringarna i vardagen. Vi finländare har lyckligtvis nära till naturen. Finländare bor i genomsnitt 200 meter från en skog. Vi gör nu gott i att njuta av naturen och vårtecknen nära hemmet", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Gröna) i ett pressmeddelande.

Forststyrelsen uppmanar att inte göra upp eld i naturen eftersom det i stora delar av landet råder varning för gräsbränder.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning