Pommerns besättningsmän berättar om seglatsen till Australien

– Vi har seglat till Åland och passar på att besöka Pommern när vi är i Mariehamn. Fartyget är fint och det är roligt att lyssna till besättningsmännens berättelser, som är en del av den nya utställningen, säger Carlo Gylling, Emmi Halonen och Maarit Gylling från Tammerfors. Bild: Kjell Söderlund

Harald Fabius är 23 år gammal och uppvuxen i Helsingfors. En finlandssvensk äventyrare som vill se världen. Det får han göra som andre styrman ombord på segelfartyget Pommern. Harald är en av sju fiktiva besättningsmän som tar besökare med på seglats från Mariehamn till Australien och tillbaka igen.

Hur tedde sig vardagen ombord på ett segelfartyg som Pommern? Hur upplevde besättningen dagarna med storm och stiltje, med ensamhet och hemlängtan? Vilka var de största problemen för kaptenen och för...