Politkovskaja skrev i en rysk tradition

Anna Politkovskaja var en av Rysslands kändaste journalister, men hennes texter var inte lätta att översätta.

Det beror på att hon inte skrev som en västerländsk journalist. Hon skrev i en rysk tradition av djupt engagemang och många utvikelser, en tradition där journalistens syfte snarare är att försätta läsaren i ett slags själstillstånd, en konkret känsla av närhet.

Det handlar om en helhet, läsaren förväntas tränga in i texten, känna den som man kan känna det innersta budskapet i en roman.

Hennes texter kunde bestå av långa, enstaviga dialoger eller rasande förkunnelser. Ofta struntade hon helt och hållet i att ge bakgrundsfakta, hon skrev ju för Novaja Gazeta, den ryska intelligentians tidning vars läsarkrets förväntades känna till det tjetjenska kriget och det sammanhang Politkovskaja rapporterade i. Det behövde inte förklaras.

I Ryssland är det normalt att som journalist inte anstränga sig det minsta för att underlätta läsningen. Tvärtom ser man det självklart att den som till exempel läser Novaja Gazeta bör befinna sig på en viss kunskapsnivå. Det gäller inte bara samhällskunskaper utan också läsförmåga.

Ryska journalistiska texter är i våra ögon ofta fulla med utvikelser och inte sällan oväsentligheter. Men för en rysk läsare som är van vid att hantera stora textmassor och filosofiska resonemang i en nyhetstext handlar det inte alls om oväsentligheter. Det handlar om en helhet, läsaren förväntas tränga in i texten, känna den som man kan känna det innersta budskapet i en roman.

Anna Politkovskajas texter kunde också vara korta och lakoniska, ungefär som en novell av Tjechov. Någon vanlig nyhetstext signerad Anna Politkovskaja har jag aldrig stött på. Hon skrev ingenting utan ett personligt budskap.

I västerländska medier skulle det inte gå att ständigt jobba på det sättet. Men i Ryssland är det normalt. En journalist som arbetar i ett auktoritärt samhälle blir ofta tvungen att välja sida. Det gjorde Anna Politkovskaja från allra första början.

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning