Politiskt ältande av Fennovoima saknar grund

Låt oss minnas att projektets leverantör och delägare Rosatom är världens mest erfarna byggare av kärnkraftverk – trots de misstankar som riktas mot bolaget.

Energitekniska lösningar och särskilt kärnkraften har varit på tapeten i Finland tack vare klimatdiskussionen och alla nyöppnade kandidattester. En diskussion är i och för sig välkommen, finländarnas belastning uppgår till tio ton per år varför det finns behov för en minskning. Förutom klimatförändringen är en reducering av utsläpp motiverat också av hälsoskäl – mikropartiklar från förbränning är enligt en färsk undersökning skadligare för hälsan än man tidigare trott.

En del av diskussionen förs ändå från en irrelevant utgångspunkt då det ser ut som om man skulle ha glömt att riksdag och regering i själva verket gjorde ett principbeslut om Fennovoimas kraftverk redan för fem år sedan. Ett principbeslut innebär de facto att projektets politiska ändamålsprövning är slutförd.

Planering och säkerhet av Fennovoimas kraftverksprojekt övervakas på ett mycket transparent sätt av strålsäkerhetscentralen Stuk. Låt oss minnas att projektets leverantör och delägare Rosatom är världens mest erfarna byggare av kärnkraftverk – trots de misstankar som riktas mot bolaget. Alla strävanden att öppna redan gjorda beslut gör Finland till ett omöjligt investeringsobjekt i framtiden.

Nästa riksdag skall alltså inte ta ställning till Fennovoimas projekt utan koncentrera sig på att befrämja en framtida reducering av utsläpp. Som exempel vore det värt att titta på stadganden som gör det svårt att utnyttja små reaktorer i avsikt att minska utsläpp.

Rauli Partanen författare, entreprenör med fokus på energi- och klimatfrågor Vesivehmaa

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning