Politisk Tinder ska spräcka filterbubblorna

På plattformen Sverige pratar svarar du på några frågor om dina politiska värderingar och blir hopmatchad med en meningsmotståndare. Tanken är att främja det demokratiska samtalet och skapa förståelse för människors olika livsvillkor och åsikter. Bild: SPT/Heidi Hakala

Vi omger oss ofta med människor som i hög grad delar våra värderingar och åsikter. Den nya plattformen Sverige pratar vill punktera filterbubblorna och skapa samtal mellan människor som tycker olika.

I dag är en stor del av den information vi tar del av personligt anpassad för just oss. De stora teknikjättarna Google och Facebook bygger på algoritmer som ger oss sökresultat anpassade till vad vi tidigare har sökt, klickat på och gillat, vilket kan skapa så kallade filterbubblor. Många har uttryckt oro för att debatten på nätet blir allt mer polariserad och tonen hätsk, framför allt när anonyma nättroll deltar. Risken att utsättas för hat och hot på internet hindrar var fjärde från att skriva vad de tycker i politiska frågor, visar till exempel Internetstiftelsens rapport "Svenskarna och internet".

Nu lanseras i Sverige dialogforumet Sverige pratar, som är ett försök att punktera filterbubblorna. Det är en digital plattform som matchar ihop politiska motståndare med varandra med syfte att skapa större förståelse för människors olika livsvillkor. Forumet lanseras för en bredare publik den 26 april, en månad före EU-valet.

– Vi ser att diskussionen om samhällsfrågor på nätet har flera allvarliga problem. Det ena är filterbubblor – du diskuterar oftast med personer som tycker ungefär likadant som du, har samma bakgrund och intressen. Det andra är otryggheten – många upplever att diskussioner på Facebook och Twitter kan bli hotfulla. Genom Sverige pratar vill vi dels bryta filterbubblor, dels skapa en trygg och säker miljö för samtal, säger David Samuelsson, generalsekreterare på Studieförbunden.

Studieförbunden driver projektet tillsammans med Sveriges folkhögskolor. Konkret fungerar Sverige pratar som ett "politiskt Tinder", men för motsatta åsikter i stället för likadana. Användaren svarar på några frågor om sina politiska sympatier och åsikter om till exempel migration, klimat, försvar och skatter. Sedan matchas man med någon som tycker tvärtom och inleder ett samtal – enskilt och utan publik. Det skapar en helt annan dynamik än Twitters och Facebooks åsiktsteatrar, säger Samuelsson.

– Tanken är att man ska lära sig argumentera och lyssna på andra som har annan bakgrund. Vi tror att samtal mellan människor berikar och förstärker demokratin.

Lockar extrema?

En del av tjänsten lanserades redan i början av april. Mediestrategen Brit Stakston uttryckte då i en insändare i Dagens nyheter oro över att plattformen kan bidra till att normalisera extrema åsikter. "Samtiden präglas av en övertro på samtal med högerextremister", skriver hon. Hon riktar bland annat kritik mot att bibliotek bjuder in nazister för samtal och poddar tävlar om att bjuda in de mest kontroversiella gästerna.

Hur ser man till att det här inte blir en plattform som normaliserar extrema röster?

– Vi kan såklart inte garantera att personer med extrema åsikter håller sig borta, men jag ser inte att de har drivkraften att delta då de inte får någon megafon för sina åsikter. Nättrollen vill ha publik, en mobb som står och hetsar i bakgrunden. Vi har också stabila åtgärder mot extrema åsikter. Om man som användare hamnar i samtal med någon som framför rasistiska, extremistiska eller hotfulla påståenden så bör man avsluta samtalet och anmäla personen.

Kan man som finlandssvensk gå med i Sverige pratar?

– Det finns inget som hindrar någon från att vara med och vi vänder oss till alla som vill prata om de här samhällsfrågorna. Ämnena är anpassade efter svensk politisk kontext och heta frågor i Sverige just nu, men många frågor är också mer generella. Också partierna man ska välja mellan är svenska, men det är mest för att ge en fingervisning om var du står politiskt.

Webbplatsen Sverigepratar.se är ett dialogforum som lanseras den 26 april och kommer att finnas tillgängligt både som nätplattform och app. Plattformen vill vara en motkraft till utvecklingen på nätet med filterbubblor, nättroll, hot och hat.

Idén kommer från Tyskland och Holland, där liknande plattformar redan finns. Innehållet i samtalen krypteras och det finns en anmälningstjänst om hat eller hot förekommer under samtalen.

Sverigepratar.se är en del av det internationella projektet Talking Europe, där användare från hela Europa matchas med varandra. Med hjälp av liveöversättning kan man prata med användare i andra länder på sitt eget språk.

Den 30 mars 2019 gjorde tidningen Helsingin Sanomat en Suomi Puhuu-kampanj. Konceptet var detsamma som i Sverigepratar.se, men man tilldelades en meningsmotståndare som man skulle stämma träff med i verkligheten en dag.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning