Politisk strejk mot demokratiskt beslut

FFC:s kontor i Hagnäs i Helsingfors.Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

De fackliga protesterna mot aktiveringsmodellen väcker frågor kring politiska strejker.

Metron, spårvagnarna och största delen av lokaltrafiken i Helsingfors och andra städer står stilla på fredag då flera fackförbund ordnar en endagsstrejk i protest mot aktiveringsmodellen för arbetslösa.

Kollektivtrafiken påverkas i hela landet, likaså hamnverksamheten, lastbilstrafiken och busstrafiken. Stora delar av industrin körs ned och både importen och exporten stannar av.

Industrifackets ordförande Riku Aalto säger att åtgärderna inte bara riktas mot den omstridda aktiveringsmodellen, utan också allmänt mot regeringen Sipilä.

Strejken kommer inte att få regeringen att ta tillbaka aktiveringsmodellen, eller över huvud taget ändra sin politik.

Aktiveringsmodellen har klara brister, men riksdagen har godkänt den i demokratisk ordning. I det avseendet skiljer läget sig från demonstrationsdagen i september 2015.

Då protesterade facken mot regeringens planer på tvingande arbetsmarknadslagstiftning, men samtidigt underströk förbunden att de var beredda att fortsätta att förhandla om ett avtal som skulle sänka kostnaderna. Så blev det ju också, efter många långa turer.

En parallell till demonstrationen 2015 är i alla fall att bland annat FFC nu säger att man också protesterar mot de planerade förändringarna i arbetslöshetsskyddet, där den arbetslöse förpliktigas att söka ett bestämt antal jobb för att behålla stödet.

Fredagens manifestation har en politisk profil som sammanfaller med vänsterpartiernas kritik mot aktiveringsmodellen. Därför deltar varken tjänstemannafacket STTK eller akademikerfacket Akava i aktionen, Akavas ordförande Sture Fjäder anser att den har fått en alltför kraftig politisk slagsida.

Politiska strejker som inte riktas mot arbetsgivaren är tillåtna trots att kollektivavtalens bestämmelser om arbetsfred är i kraft. Politiska åsiktsyttringar faller inom yttrandefrihetens ram. Men samtidigt drabbas parter som inte kan påverka de politiska besluten, företag förlorar intäkter och för många blir det besvärligare att ta sig till jobbet.

Näringslivets delegation Eva lät Seppo Koskinen som är professor i arbetsrätt vid Åbo universitet analysera inställningen till politiska strejker. Han menar att Finland borde närma sig den europeiska synen att politiska manifestationer ska ske utanför arbetstid, eller som bland annat i Sverige, Norge och Danmark, inskränkas till kortvariga protestmanifestationer.

Koskinens professorskollega Niklas Bruun vid Svenska handelshögskolan framhåller ändå att fackföreningarnas rätt att uttrycka sin åsikt i ekonomiska och sociala frågor som inte direkt är knutna till arbetsmarknaden sanktioneras av FN:s arbetsorganisation ILO.

Strejken väcker ändå frågor om vilken roll rent politiska demonstrationer ska ha i det fackliga arbetet. Till exempel slår Industrifacket fast att en strejk som har beslutats av förbundets styrelse eller fullmäktige är bindande för medlemmarna.

I en normal konfliktsituation där facket använder strejk som påtryckningsmedel gentemot arbetsgivaren är det här en självklar princip, fackets styrka vilar på medlemskåren.

Men nu handlar det om en politisk strejk riktad både mot ett beslut i riksdagen och allmänt mot regeringen.

Hur långt kan ett fackförbund förutsätta att medlemmarna delar ledningens politiska syn utan att man inskränker åsiktsfriheten? Om strejken är bindande betyder det åtminstone i teorin att ledningen för ett fackförbund kan kommendera ut medlemskåren till politiska demonstrationer som kan strida mot enskilda medlemmars egen övertygelse.

Fackligt medlemskap handlar om att bevaka sina rättigheter på arbetsmarknaden, det kan inte förutsätta en viss politisk åsikt.

De offentligt anställdas förbund JHL deltar också i manifestationen, men är tydligt med att medlemmarna ställer upp frivilligt och att ingen är tvingad till det.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00