Politisk rädsla minskar inte självmorden

Bild: Wilfred Hildonen

I Finland är det tyst. Att det inte finns ett nationellt och flera lokala program visar om politisk rädsla och okunskap.