Politisk protest kan stänga huvudstadsregionens daghem på onsdag

Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Barnskötare, närvårdare och daghemslärare med socionomutbildningen uppmanas att delta i en protest mot den nya lagen om småbarnspedagogik nästa onsdag.

På onsdagen protesterar fackorganisationerna JHL, Jyty, Tehy, Super och Talentia framför Riksdagshuset. De är besvikna på lagförslaget om småbarnspedagogik, som nu ligger på riksdagens bord. Enligt förslaget ska man öka antalet daghemslärare i daghemsgrupperna, vilket innebär att andelen barnskötare och närvårdare minskar med hälften.

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super ser bristen på personal och för stora daghemsgrupper som det stora problemet. De är missnöjda över att beslutsfattarna i stället lägger fokus på fördelning av personalen, vilket kan ge motsatt effekt – större grupper.

– Småbarnspedagogiken förbättras inte genom att öka andelen universitetsutbildade daghemslärare, utan genom att se till att personalunderlaget är tillräckligt, skriver Super i ett pressmeddelande.

Ju yngre barn, desto viktigare är trygghetskänslan, basbehov och kontinuitet. De flesta barnskötare är närvårdare till utbildningen, betonar Super. Dessutom är närvårdare den enda yrkesgruppen som har rätt att sköta barnens medicinering.

Risken är att daghemmen töms på personal på onsdagen så när som på de universitetsutbildade daghemslärarna. Personalbristen kan leda till att många daghem stänger efter utmarschen klockan 12.00.

Drabbar dem man vill beskydda

Välfärdsbranschens förbund beklagar fackorganisationernas protestplaner. Enligt förbundet varslar facken för sent om utmarschen.

– Daghemsföretagarna hinner inte ens försöka ordna ersättande lösningar för barnen och familjerna. Varför måste just de vars situation man försöker förbättra bli syndabockar, undrar Välfärdsbranschens förbund i ett pressmeddelande.

Förbundet har försökt påverka lagen om småbarnspedagogik och uttrycker liksom facken oro över en framtida personalbrist ifall riksdagen väljer att strama till daghempersonalens behörighetskrav.

Välfärdsbranschens förbund vill bevara en arbetskultur med olika kompetenser och utbildningsbakgrund. De kommer under veckoslutet att ser över läget och formulerar på måndagen ramarna för den politiska protesten. De betonar redan nu att eventuella fackliga åtgärder borde riktas mot beslutsfattarna snarare än barnfamiljerna.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03