Politisk kompromiss kan hota ålens fortbestånd

Bild: Mostphotos

EU:s fiskeministrar går emot kommissionen och tillåter fiske av ål under nio månader av året. Det äventyrar ålens fortbestånd, säger miljöorganisationen WWF.

EU:s fiskeministrar enades på onsdagen om ett tre månader långt stopp för ålfisket i Östersjön, Nordsjön och Atlanten. Men det räcker inte för att rädda den hotade ålen, anser WWF Finland.

Ministrarna gick i sitt beslut emot EU-kommissionens förslag om att förbjuda allt kommersiellt fiske av ål. Enligt WWF hade ett totalstopp varit en förutsättning för att rädda den extremt hotade arten, men i stället beslutade ministrarna om en tre månaders fredningsperiod i Östersjön, Nordsjön och Atlanten under en valfri sammanhängande tid mellan september och januari.

– Vi är väldigt besvikna på medlemsländernas ovilja att skydda den extremt hotade ålen. Beslutet om en tre månaders fridlysning är en tunn kompromiss som inte kommer att hjälpa ålbeståndet att återhämta sig, säger Matti Ovaska vid WWF.

Han berömmer ändå Finlands ståndpunkt.

– Finland försvarade kommissionens förslag som gick ut på att utsträcka fiskeförbudet till att gälla även ålyngel.

Även Internationella havsforskningsrådet har konstaterat att ålen enbart kan räddas genom att människans påverkan minimeras. Ålstammen har rasat till bara några procent av vad den var under 1970-talet.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03