Politiker: Vi är inte jäviga i Cygnaeus-frågan

Marcus Rantala. Bild: 1-Bildbeställning

Kan SFP-politiker som medverkar i stiftelsen Tre smeder vara med och fatta beslut om stängningen av Cygnaeus lågstadieskola i Helsingfors?

För två år sedan gick stiftelsen Tre smeder med i byggandet av bostadskvarteret Victoria på Busholmen. 12 miljoner euro sköts in i projektet. Av stiftelsens beslutsunderlag framgår att ett viktigt element i kvarteret är ett finlandssvenskt center för kultur- och konst.

En närskola skulle ytterligare öka Victoriakvarterets dragningskraft men byggandet av en ny svenskspråkig skola på Busholmen kan förutsätta stängningen av en annan svenskspråkig skola i Rödbergen.

Veronica Herzberg är en av de politiker som snart förväntas ta ställning till skolfrågan. Hertzberg är ordförande i utbildningsnämndens svenska sektion.

Du är medlem i delegationen för stiftelsen Tre smeder som har stora byggintressen på Busholmen. Har det påverkat din åsikt i den aktuella skolfrågan?

– Verkligen inte.

Du är inte jävig, tycker du?

– Nej.

Är du beredd att stänga Cygnaeus om det är vad som krävs för att det ska byggas en svenskspråkig skola på Busholmen?

– Som jag sagt tidigare, nej.

Marcus Rantala som också är medlem i delegationen och representerar SFP i Helsingfors stadsstyrelse berättar att det är Tre smeders styrelse som behandlar alla frågor om understöd.

Formellt har stadsstyrelsen inte behandlat skolfrågan, men Rantala är ersättare för stadsstyrelsens representant i utbildningsnämndens svenska sektion som är Björn Månsson. Det är alltså möjligt att han deltar i sektionens möten men stadsstyrelsens representant får inte rösta när sektionen fattar beslut.

Juridiskt sakkunniga som HBL talat med ger politikerna rätt. Enligt förvaltningslagen avgör en tjänsteman (och en förtroendevald) i första hand själv om han eller hon är jävig. I ett kollegialt organ ska dock organet fatta beslut om jäv. Det här betyder i praktiken att om en förtroendevald inte anser sig själv vara jävig, men någon i organet påstår det, så ska organet fatta beslut i ärendet. Den som påstås vara jävig får inte delta i detta beslut, utom ifall organet inte annars är beslutfört.

– Det är svårt att se en direktkoppling mellan stiftelsen och den eventuella nedläggningen av skolan. Därför verkar det inte heller handla om jäv, säger Heikki Kulla, doktor i förvaltningsrätt vid Turun yliopisto.

– Jag vill understryka att ingen från Tre smeder eller någon annan aktör på Busholmen har försökt påverka processen eller slutsatsen. Jag jobbar fullt ut med att hitta en lösning som bevarar Cygnaeus, säger Marcus Rantala.

Var och en ska i första hand själv bedöma, avgöra och anmäla om han eller hon är jävig. I oklara fall är det bättre att den som misstänker sig vara jävig i ett ärende inte deltar i behandlingen.

Den som vet att han eller hon är jävig eller är osäker i frågan ska själv meddela detta.

Om en person själv misstänker att han är jävig och drar sig ur behandlingen av ärendet på eget initiativ tillkommer inte beslutet i felaktig ordning enbart på grund av detta, även om personen i ett senare skede konstateras vara ojävig (se t.ex. HFD 1999:36).

Om en jävig person deltar i behandlingen av ett ärende eller om en ojävig person jävas genom organets beslut har beslutet tillkommit formellt på fel sätt.

Källa: Kommunerna.net

Länk: Läs HBL:s text: Busholmen får skola – Cygnaeus stängs

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning