Politiker, låt inte tele- och datajättarna regera!

Se till att alla kan nå och nås av omvärlden. Den digitala världen är alltför sårbar och osäker allena.


Tack till Astrid Nikula för insändaren som träffade mitt i prick om utvecklingen från analogt till digitalt (HBL Debatt 31.12.2020).
 Med tanke på att antalet personer över 70 i Finland börjar närma sig 20 procent och omfattar just samma befolkningsgrupp som i övrigt omhuldas i pandemin är det obegripligt att problemen i samband med det tekniska beroendet av mobiltelefoner, datorer och kod på kod i vardagslivet ignoreras på de områden hon räknar upp – och flera andra.

Politiker, vakna upp! Låt inte tele- och datajättarna regera. Se till att alla kan nå och nås av omvärlden. Den digitala världen är alltför sårbar och osäker allena.
 Den sista frågan i Nikulas text pekar på det riskabla beteendet på riksnivå. Hon frågar "Hade det varit så svårt att upprätthålla den analoga världen för dem som inte är datoriserade? Till exempel det fasta telefonnätet i hela landet".

Jag skulle gärna fortsätta den sista meningen så här: "... innan det digitala nätet är säkrat med fasta nät, baserade på optisk fiber till varje hushåll där den analoga förbindelsen avlägsnas. Givetvis beror mycket av de praktiska svårigheterna i att etablera kontakt per telefon på att telefonuppgifter gärna göms undan. Kontaktförsöken styrs envist till nätet, vilket antas spara tid men ofta leder till att de lämnas obesvarade. Fungerande telefonservice borde alltid vara ett av alternativen. Kunder som föredrar modernare alternativ väljer ju själva dem om de leder till resultat.


Ove Paul
 Sarfsalö

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning