Politiker i svängdörrens virvlar

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Diskussionen går het om hur lätt det ska vara för en folkvald riksdagsledamot att lämna riksdagen mitt i en valperiod.

Det är särskilt samlingspartister som får kritik. I går, onsdag 14 februari, beviljades Sanna Lauslahti och Outi Mäkelä avsked från riksdagen. Lauslahti blir vd för läkemedelsindustrins intresseorganisation. Mäkelä ska leda sin hemkommun Nurmijärvi. Båda är riksdagsledamöter från Nylands valkrets. Tidigare har Alexander Stubb från samma parti och valkrets befriats för att bli direktör på den europeiska investeringsbanken. Samlingspartiet får alltså se sig om efter nyländska kandidater som kan locka de väljare som har röstat på dem som hoppat av.

Det är uppenbart att det går betydligt lättare att lämna riksdagen under den här perioden än tidigare.

SFP:s Carl Haglund banade väg, vilket kritiserades, också inom SFP. Han befriades från det mandat han fått av de nyländska väljarna efter bara ett drygt år i riksdagen och anställdes av det kinesiska Kaidi, som vill bygga ett bioraffinaderi i Kemi. Haglund bäddade grundligt för sin ansökan bland sina riksdagskolleger. De politiker som var kritiska blev tagna på säng och Haglund fick sin befrielse utan större protester.

Nu hörs fler kritiska röster. Tidigare praxis var att riksdagsledamöter befriades främst för viktiga samhälleliga eller internationella uppdrag.

De som försvarar en lösare praxis anser att riksdagen bör följa med sin tid. Tempot i samhället har ökat och därför kan fyra år uppfattas som en lång tid. Men ett mandat från väljarna är inte vilket jobb som helst och kan därför inte jämföras med andra karriärer. Mycket talar för att det är viktigt att de folkvalda ska ha en särställning också i framtiden, även om den politik de bedriver ibland skapar kritik.

Det går ändå inte att förneka att det är positivt att politiker har olika slags bakgrunder och erfarenheter. Det är inte heller en dålig sak att det finns en viss omsättning bland riksdagsledamöterna. Men det är att föredra att omsättningen tidsmässigt koncentreras till riksdagsvalet och att de som blir valda sköter sitt värv de fyra år mandatet gäller.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning