Politiker, håll er till politiken och äventyra inte juridiken

Brandmuren mellan politik och juridik borde vara kompakt och ogenomtränglig. Det är den inte och därför måste förändringar ske i politikernas beteende eller – säkrare – i lagstiftningen.

I juni i fjol säkrade en tillräckligt stor minoritet i riksdagen riksdagsledamot Juha Mäenpääs (Sannf) åtalsimmunitet. Han hade ett år tidigare i riksdagens plenisal hållit ett tal där han likställde...