Politik är en brutal sport

Förödmjukande nog har inget NFL-mästarlag besökt Vita huset sedan Trump flyttade in. Bild: Jamie Squire / AFP-Lehtikuva

Den överspända amerikanska presidentvalskampanjen illustrerar än en gång hur politik och sport utgör två fasetter inom samma blodiga gladiatorspel.

I Aldous Huxleys dystopiska roman Du sköna nya värld (1932) passiveras folket dagligen genom en dos av den ultimata drogen, soma. Att sprida apati är maktens mest subtila vapen. Genom hela historien h...