Polisstyrelsens direktiv: Ingrip mot Nordiska motståndsrörelsen

Medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen under en demonstration på självständighetsdagen 2017. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Polisstyrelsen instruerar polisen att agera mot den högerextrema Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Direktivet kommer efter att Högsta domstolen utfärdat NMR tillfälligt verksamhetsförbud, men beviljat NMR besvärstillstånd mot beslutet att upplösa rörelsen.

Högsta domstolen förordnade i torsdags att NMR:s verksamhet ska avslutas tills domstolen slutgiltigt har avgjort ärendet.

Polisstyrelsen uppmanar nu de lokala polisinrättningarna att genast ingripa om NMR-verksamhet upptäcks.

– All föreningsverksamhet inom ramarna för NMR är förbjuden. Föreningen får inte heller ordna demonstrationer och föreningens beteckningar eller flagga får inte användas offentligt. Användningen av beteckningar kan tolkas som verksamhet inom ramarna för den upplösta föreningen, säger polisöverinspektör Heikki Lausmaa vid Polisstyrelsen.

Tingsrätten och hovrätten har båda tidigare godkänt Polisstyrelsens krav på förbud och förklarat NMR upplöst.

Enligt Lausmaa grundar sig Polisstyrelsens krav på att NMR "i väsentlig omfattning agerar i strid med lagen och god sed. Föreningen sprider bland annat hatretorik om invandrare, sexuella minoriteter och judar".

Högsta domstolen utfärdar sitt slutgiltiga avgörande senare. Den genomsnittliga handläggningstiden för besvärsärenden vid Högsta domstolen är ungefär ett år efter att besvärstillstånd beviljats.

Läs också:

Nordiska motståndsrörelsen förbjuds tillfälligt – Högsta domstolen beviljar besvärstillstånd

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning