Polisstyrelsen fördömer inte

En polis sägs ha en aktiv roll i den nya gruppen Street Patrol. Polisdirektör Timo Saarinen fördömer det först. Sedan ändrar han sig.

De två ledargestalterna säger att en polis är med i Street Patrol på fritiden. Inte bara som en vanlig medlem utan som ansvarig för verksamheten i Tavastehus.

Timo Saarinen, direktör för Polisstyrelsens polisverksamhet, säger först att det inte är okej:

– Jobbar man som polis kan man inte under några omständigheter delta i patrullering på fritiden.

Saarinen motiverar det med att poliser i tjänsteförhållande har en skyldighet att uppträda på ett särskilt sätt också under sin lediga tid.

– Polisverksamhet baserar sig på förtroende. Polisen förväntas vara objektiv, säger Timo Saarinen.

Senare ångrar Saarinen sig och skriver i ett e-brev att han inte tar ställning till vad en polis gör på fritiden.

– Däremot accepterar vi inte rasistiska gatupatruller.

Känner polisstyrelsen till den nya gruppen Street Patrol?

– Vi följer alla grupper och vi vet att de ska inleda verksamhet på flera orter.

De säger sig vara icke-rasister och de har ett regelverk som de säger att alla måste följa. Är det bra?

– Det avgörande är hur grupperna fungerar när de väl är ute. Vi tolererar inte sådana som ökar känslan av osäkerhet. Street Patrol kommer i alla fall att meddela den lokala polisen när de börjar patrullera. Det är en bra sak, säger polisdirektör Timo Saarinen.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning