Polisstyrelsen får rättsjournalisternas pris för sin handbok

Offentlighetshandboken ska hjälpa poliser tolka lagstiftning och rättspraxis. Bild: Catariina Salo/SPT

Rättsjournalisternas förening hedrar Polisstyrelsen med pris.

På torsdagen tog Polisstyrelsen emot priset Dimridån av rättsjournalisternas förening Oikeustoimittajat. Motiveringen är bland annat den nyligen publicerade offentlighetshandboken.

– Lagenlighet är utgångspunkten för all polisverksamhet. Det är en mycket krävande uppgift att tillämpa offentlighetslagen i det dagliga arbetet. Ett bevis på det är att polisens offentlighetshandbok är så omfattande, över 140 sidor, säger kriminalöverinspektör Maarit Salomaa vid Polisstyrelsen i ett pressmeddelande.

Handboken är avsedd att användas som hjälp när det gäller att tolka lagstiftningen och rättspraxisen. Varje tjänsteinnehavare ansvarar ändå själv för motiveringarna av sitt beslut och i sista hand för beslutets lagenlighet, säger man från polisen

– Handboken är en så kallad levande handbok som förändras och utvecklas i takt med rättspraxisen. Även i detta ögonblick är klagomål över polisens avgöranden som gäller offentlighet under behandling i förvaltningsdomstolarna. Förvaltningsdomstolarnas avgöranden beaktas naturligtvis alltid, säger Salomaa.

I rättspraxis har polisen hittills snarare klandrats för alltför stor öppenhet än för alltför stor sekretess. Enligt Salomaa är detta en viktig bakgrundsfaktor till offentlighetshandboken.

– Det är viktigt att observera att polisen definitionsmässigt inte hemlighåller sina handlingar i sitt eget intresse, utan tillämpar den gällande lagstiftningen under tjänsteansvar.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning