Polisstyrelsen får rättsjournalisternas pris för sin handbok

Offentlighetshandboken ska hjälpa poliser tolka lagstiftning och rättspraxis. Bild: Catariina Salo/SPT

Rättsjournalisternas förening hedrar Polisstyrelsen med pris.

På torsdagen tog Polisstyrelsen emot priset Dimridån av rättsjournalisternas förening Oikeustoimittajat. Motiveringen är bland annat den nyligen publicerade offentlighetshandboken.

– Lagenlighet är utgångspunkten för all polisverksamhet. Det är en mycket krävande uppgift att tillämpa offentlighetslagen i det dagliga arbetet. Ett bevis på det är att polisens offentlighetshandbok är så omfattande, över 140 sidor, säger kriminalöverinspektör Maarit Salomaa vid Polisstyrelsen i ett pressmeddelande.

Handboken är avsedd att användas som hjälp när det gäller att tolka lagstiftningen och rättspraxisen. Varje tjänsteinnehavare ansvarar ändå själv för motiveringarna av sitt beslut och i sista hand för beslutets lagenlighet, säger man från polisen

– Handboken är en så kallad levande handbok som förändras och utvecklas i takt med rättspraxisen. Även i detta ögonblick är klagomål över polisens avgöranden som gäller offentlighet under behandling i förvaltningsdomstolarna. Förvaltningsdomstolarnas avgöranden beaktas naturligtvis alltid, säger Salomaa.

I rättspraxis har polisen hittills snarare klandrats för alltför stor öppenhet än för alltför stor sekretess. Enligt Salomaa är detta en viktig bakgrundsfaktor till offentlighetshandboken.

– Det är viktigt att observera att polisen definitionsmässigt inte hemlighåller sina handlingar i sitt eget intresse, utan tillämpar den gällande lagstiftningen under tjänsteansvar.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning