Polisöverdirektören: Vi har sämre beredskap att bekämpa brottslighet

Polisens beredskap att förebygga, hindra och utreda brott har försvagats på grund av allt mindre personella resurser, anser Polisstyrelsen. Bild: Sören Jonsson/SPT

Enligt polisöverdirektör Seppo Kolehmainen har polisens beredskap att förebygga, hindra och utreda brott försvagats på grund av allt mindre personalresurser.

Kolehmainen varnade för polisens försämrade beredskap att bekämpa brottslighet i samband med att en ny årskull poliser utexaminerades vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors på fredagen.

– Folk förväntar sig att vi kan ingripa snabbt, men i ljuset av statistiken har våra tjänster försvagats och utredningstiderna av brott har förlängts, säger Seppo Kolehmainen i ett pressmeddelande.

Polisen har varje år över en miljon utryckningar, varav 70 000 klassas som brådskande. I städerna tog det i genomsnitt 10 minuter för polisen att rycka ut medan reaktionstiden var i genomsnitt 20-30 minuter i glesbygden.

– Då vi granskar statistiken så upptäcker vi stora regionala skillnader. I Helsingfors var en polispatrull på plats i genomsnitt inom 5 minuter efter att larmet gick medan man fick vänta över en timme på en polispatrull i Savukoski, säger Kolehmainen.

Regeringsprogrammet slår fast att myndigheterna definierar en maximal reaktionstid för polisen i hela landet. Polisstyrelsen kommer att utarbeta ett förslag på de resurser som krävs för att polisen ska kunna leva upp till regeringens förväntningar.

Sammanlagt 140 poliser avlade polisens etiska ed i Tammerfors på fredagen. Eden svors också på svenska av de svenskspråkiga poliser som utexaminerades.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning