Polisöverdirektören: Vi har sämre beredskap att bekämpa brottslighet

Polisens beredskap att förebygga, hindra och utreda brott har försvagats på grund av allt mindre personella resurser, anser Polisstyrelsen. Bild: Sören Jonsson/SPT

Enligt polisöverdirektör Seppo Kolehmainen har polisens beredskap att förebygga, hindra och utreda brott försvagats på grund av allt mindre personalresurser.

Kolehmainen varnade för polisens försämrade beredskap att bekämpa brottslighet i samband med att en ny årskull poliser utexaminerades vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors på fredagen.

– Folk förväntar sig att vi kan ingripa snabbt, men i ljuset av statistiken har våra tjänster försvagats och utredningstiderna av brott har förlängts, säger Seppo Kolehmainen i ett pressmeddelande.

Polisen har varje år över en miljon utryckningar, varav 70 000 klassas som brådskande. I städerna tog det i genomsnitt 10 minuter för polisen att rycka ut medan reaktionstiden var i genomsnitt 20-30 minuter i glesbygden.

– Då vi granskar statistiken så upptäcker vi stora regionala skillnader. I Helsingfors var en polispatrull på plats i genomsnitt inom 5 minuter efter att larmet gick medan man fick vänta över en timme på en polispatrull i Savukoski, säger Kolehmainen.

Regeringsprogrammet slår fast att myndigheterna definierar en maximal reaktionstid för polisen i hela landet. Polisstyrelsen kommer att utarbeta ett förslag på de resurser som krävs för att polisen ska kunna leva upp till regeringens förväntningar.

Sammanlagt 140 poliser avlade polisens etiska ed i Tammerfors på fredagen. Eden svors också på svenska av de svenskspråkiga poliser som utexaminerades.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning