Polisförbundet: 300 nya poliser räcker inte

Regeringen har lovat att anställa 300 nya poliser. Polisorganisationernas förbund vill ha 650. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Under de senaste tjugo åren har våldet mot poliser fördubblats, uppger förbundet.

Finlands polisorganisationers förbund anser att regeringens löfte om 300 nya poliser inte är tillräckligt. I stället kräver förbundet 650 nya poliser.

För närvarande har Finland kring 7 200 poliser.

Enligt förbundet är antalet poliser också en arbetarskyddsfråga. Polisjobbet har blivit våldsammare och mer krävande. Våldet mot poliser har fördubblats under de senaste tjugo åren.

Förbundet lyfter upp Borgåskjutningen och skolattacken i Kuopio som exempel på våldsamma uppdrag.

– Ingen ska behöva tåla våld på grund av sitt jobb, och det gäller även polisen, säger vice ordföranden för förbundets delegation Leena Leppälä i ett pressmeddelande.

Polisens personalstyrka har minskat under de senaste åren, enligt förbundet. Detta skapar problem speciellt på landsbygden där avstånden är långa.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning