Polisens pålitlighet en förutsättning för demokratin

Polisen borde fundera mera på hur åtgärder och utrustning lämpar sig för olika situationer och hur de uppfattas av medborgarna.

Jag är oroad över Helsingfors polisinrättnings överdrivna ingrepp i demonstrationen mot Turkiets angrepp på de kurdiska områdena i norra Syrien. Ifall vi vill öka antalet poliser är det viktigt att de beskyddar alla medborgares rättigheter.

Eftersom demonstranterna, som inkluderade barnfamiljer, protesterade fredligt kan polisens utrustning och aggression tyckas överdriven. Demonstrationen har väckt diskussion om polisens pålitlighet, som i Finland hittills varit bra och är viktig för demokratin. Att polisen i Åbo samtidigt låter den tillfälligt förbjudna Nordiska motståndsrörelsen marschera fritt är oroande för flera minoriteter.

Det stämmer att demonstranterna olovligt använde en högljudd bil som polisen hade nekat att delta i demonstrationståget och att de, utan våld, försökte blockera polisen. Polisernas jobb är stressande och det är förståeligt att de vill känna sig trygga. Det förklarar inte varför polisen inte använde sig av mildare åtgärder. Ankomsten med kraftig utrustning, hästar och vapen kan skapa rädsla bland många.

Inrikesminister Maria Ohisalo (De gröna) har krävt att polisens användning av elchockvapen mot en demonstrant utreds. Tills utredningen är slutförd kan man inte ta ställning till elchockvapnet. Att medborgarna är oroade och visar misstro mot polisen är hur som helst ändå oroväckande.

Polisen borde fundera mera på hur åtgärder och utrustning lämpar sig för olika situationer och hur de uppfattas av medborgarna. Samtidigt kan polisen inte låta förbjudna nynazister marschera fritt vilket ökar misstänksamheten mot polisen. Vi vill inte att polisbrutalitet från resten av världen kommer till Finland. Polisens pålitlighet är en förutsättning för demokratin, och den måste vi bevara.

Rebecca Stenman, medlem, Svensk Ungdom i Helsingfors

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning