Polisen: Vi hade rätt att besluta om husrannsakan

Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Polisen gjorde husrannsakan hemma hos Helsingin Sanomats journalist. Enligt tidningen kunde polisen inte visa upp något domstolsbeslut på att man hade rätt att göra husrannsakan.

I lördags publicerade Helsingin Sanomat uppgifter ur försvarets hemliga underrättelsedokument. På söndagen slog polisen till mot en reporter bakom artikeln.

Enligt Helsingin Sanomat kunde polisen inte visa upp något domstolsbeslut som skulle ha gett dem rätten att göra husrannsakan.

Ett domstolsbeslut behövs sällan vid en husrannsakan. Ett domstolsbeslut behövs däremot nästan alltid om det är frågan om det som i lagen definieras som en särskild husrannsakan.

Vid en särskild husrannsakan finns det skäl att tro att genomsökningen berör information som den undersökta får hemlighålla. I det här fallet var det av allt att döma så: Lagen ger en journalist eller en utgivare rätt att vägra ge uppgifter som skulle kunna röja en källas identitet.

Centralkriminalpolisen hänvisar ändå i ett pressmeddelande till ett avsnitt i tvångsmedelslagen som ger bestämmanderätt om särskild husundersökning åt polisen i brådskande fall.

Reportern hade kallat på brandkåren efter att en liten brand hade uppstått när hon förstörde en dator för att hennes källor inte skulle avslöjas. Polisen kom till platsen i samband med det. Senare anlände Centralkriminalpolisens undersökningsledare som antagligen var den som bestämde om den särskilda husundersökningen.

Källskyddet håller antagligen

I rättegångsbalken stipuleras när skyddet av journalists källa kan brytas. Det föreskrivna strängaste straffet för det undersökta brottet ska då vara fängelse i minst sex år.

Enligt Centralkriminalpolisen undersöks fallet med underrättelsedokumenten som röjande av statshemlighet. Straffet kan då vara högst fyra år fängelse, vilket skulle hålla källskyddet i det här fallet intakt.

Enligt Helsingin Sanomat förseglade polisen in vissa föremål dem när reportern sade att föremålen innehöll information som omfattas av källskyddet. Centralkriminalpolisen säger att den inte har undersökt det förseglade materialet.

En domstol väntas enligt FNB ta ställning till fallet i dag eller i morgon.

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho kritiserade på måndagen polisen för att försöka bryta källskyddet. Brottsutredningen och husundersökningen mot Helsingin Sanomats journalist äventyrar enligt Aho yttrandefriheten och öppenheten i samhället.

Fakta

Husundersökning – vem bestämmer?

Allmän husrannsakan. En anhållningsberättigad tjänsteman beslutar om allmän husrannsakan och platsgenomsökning. En anhållningsberättigad tjänsteman kan vara allt från polisöverdirektör till kommissarie. En vanlig polis får utan beslut av en anhållningsberättigad tjänsteman göra en allmän husrannsakan när det är nödvändigt på grund av saken är brådskande.

Särskild husrannsakan. Utförs exempelvis om husrannsakan kan röja information som någon har skyldighet eller rätt att vägra vittna om. Särskild husrannsakan måste göras i närvaro av ett genomsökningsombud som följer att allt görs korrekt. I de flesta fall bestämmer en domstol om en särskild husrannsakan. I brådskande fall under en allmän husundersökning kan en anhållningsberättigad tjänsteman fatta beslutet.

Under en särskild husrannsakan kan material förseglas. Om polisen får undersöka materialet avgörs i en domstol.

Läs mer i tvångsmedelslagen.

Fakta

Källskyddet

Källskyddet innebär att en journalist eller utgivare har rätt att hålla en källa hemlig. Tanken är att uppgiftslämnare då vågar berätta om förhållanden i samhället utan risk för repressalier. Källskyddet ses som en garant för yttrandefriheten.

Om källskyddet stipuleras i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation.

I rättegångsbalken bestäms när källskyddet kan brytas. Det föreskrivna strängaste straffet för det undersökta brottet ska då vara fängelse i minst sex år.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03