Polisen utreder olaglig inresa och misstänkta tjänstebrott vid finska ambassaden i Turkiet

Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Det handlar om en härva som misstänks omfatta grovt ordnande av olaglig inresa och grovt missbruk av tjänsteställning.

Centralkriminalpolisen och Gränsbevakningsväsendet utreder brotten som misstänks ha begåtts på finska ambassaden i Ankara i Turkiet, skriver polisen i ett pressmeddelande.

De tre misstänkta personerna har varit anställda vid ambassaden. Två av dem är misstänkta för grovt missbruk av tjänsteställning. En är häktad i Finland.

Utredningen gäller misstänkta oklarheter i samband med beviljande av Schengenvisum.

– Det är fråga om att felaktiga uppgifter har uppgivits för visumansökningar och att visum beviljats på felaktiga grunder. Utredningen gäller hundratals visum, men antalet preciseras under förundersökningen, säger undersökningsledaren, premiärlöjtnant Antti Leskelä vid Finska vikens sjöbevakningssektion i ett pressmeddelande.

Undersökt verksamheten i månader

Sjöbevakningssektionen vid Gränsbevakningsväsendet utreder det misstänkta ordnandet av olaglig inresa och Centralkriminalpolisen de misstänkta tjänstebrotten.

Utrikesministeriet och ambassaden stöder på alla sätt Gränsbevakningsväsendet och polisen i sin utredning, skriver ministeriet i ett pressmeddelande.

Förundersökningsmyndigheterna har i samarbete med Utrikesministeriet undersökt verksamheten vid ambassaden redan i några månader.

Många får inte visum

Det är ambassaden som rekryterar viseringstjänstemän, och alla som anställs genomgår en säkerhetsutredning i Finland. Utrikesministeriet utbildar tjänstemännen och beviljar rättigheterna som behövs när man utfärdar visum.

Utrikesministeriet misstänker att systemet nu har missbrukats. För att inte äventyra förundersökningen har det inte vidtagits några interna åtgärder vid Utrikesministeriet. Men de misstänkta tjänstemännen arbetar inte längre vid ambassaden.

År 2017 lämnades 4 212 visumansökningar in vid Finlands ambassad i Ankara. Av ansökningarna fick 11,2 procent avslag. I fjol lämnades 4 014 ansökningar in och då fick 23,1 procent av de som ansökte inte ett visum.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning