Polisen utreder mamma som gett silvervatten till barn

Polisen vill veta vilka skadeverkningar silvervattnet har, hur det klassificeras och hur det ska användas. Bild: Yle/Annvi Gardberg

Enligt polisen finns det skäl att misstänka att mamman som gett silvervatten till sitt barn har gjort sig skyldig till misshandel. Förundersökningen kommer att fokusera på huruvida silvervatten är toxiskt eller inte.

Nu är det bestämt. I samarbete med åklagarväsendet har polisen beslutat sig för att inleda en förundersökning om en österbottnisk mamma som gett silvervatten till sitt spädbarn. Polisen anser att det finns skäl att misstänka att mamman har gjort sig skyldig till misshandel.

– Vi utgår från nolltolerans när det gäller att ge toxiska ämnen till barn. Ifall en vuxen person på eget bevåg vill dricka silvervatten så angår det inte polisen, men barn har inte samma valfrihet, säger förundersökningsledaren kriminalkommissarie Eero Välimäki på Polisinrättningen i Österbotten.

Välimäki och ledande häradsåklagare Peter Levlin diskuterade fallet på onsdag eftermiddag. Fallet kom till polisens kännedom efter att riksdagsledamoten Mikko Kärnä (C) bad polisen utreda huruvida mamman gjorde sig skyldig till brott. Kärnä hade tagit del av Svenska Yles Spotlight-program om silvervatten.

Mamman misstänkt

Välimäki bekräftar att barnets mamma är misstänkt i utredningen. Han tror inte att mamman avsiktligt har försökt skada barnet, men när det gäller ett litet barns hälsa har polisen väldigt låg tröskel för att inleda en utredning.

– Första steget är att be om expertutlåtanden. Vi vill veta vilka skadeverkningar ämnet har, hur det klassificeras och hur det ska användas. Det här är speciellt viktigt då barnet verkar vara friskt. Av den anledningen är vi intresserade av långvariga skadeverkningar, säger Välimäki.

Enligt honom kommer polisen att kontakta bland annat Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) för utlåtanden.

Vasabladet skrev på onsdagen att Fimea vill förbjuda silvervatten. Genom att klassificera en silvervattenprodukt som ett läkemedel kan myndigheterna förbjuda försäljningen av den. Läkemedelsklassade produkter får inte säljas fritt i Finland.

Förbjudet i EU

Mamman har självmant berättat hur hon brukar lägga silvervatten i dotterns nappflaska i Spotlight-programmet. Hon är övertygad om att silvervatten, kolloidalt silver, hjälper mot bakterier och virus.

– Jag brukar sätta lite silvervatten i dotterns nappflaska för att hålla vattnet rent och så att hon ska få i sig mera silver, säger mamman i programmet.

EU förbjöd invärtes bruk av silvervatten för några år sedan. Numera får silvervatten säljas endast för att rena vatten till exempel i en vattentank.

Ifrågasätter vaccin

Enligt Välimäki kan det ta flera veckor, till och med månader innan expertutlåtandena är klara. Men därefter torde utredningen avancera i rask takt.

– Polisen har inte så mycket mer att tillföra i ärendet. Eventuellt kommer vi att förhöra mamman. Åklagaren fattar sedan beslut om att väcka åtal, säger Välimäki.

Tills vidare är det för tidigt att säga om barnskyddsmyndigheterna kommer att kopplas in i fallet. Ifall mamman envist fortsätter att ge silvervatten till barnet kan det bli aktuellt för barnskyddsmyndigheterna att ta en diskussion med henne.

På sin Facebook-sida tar mamman offentligt ställning för så kallad alternativ medicin. Bland annat har hon lagt ut ett antal länkar till artiklar som ifrågasätter vaccin.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning