Polisen uppskattar att avvisningarna av asylsökande kommer att öka

Polisinspektör Mia Poutanen säger att polisen inte kan kommentera enskilda avvisningsärenden, vilket leder till att felaktiga uppgifter lätt sprider sig. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Polisen ogillar kritiken mot hur man hanterar avvisningen av asylsökande. I och med att ärendena är känsliga har man sällan möjlighet att kommentera dem. Detta leder till att felaktiga uppgifter sprider sig.

Polisen uppskattar att antalet asylsökande som avvisas kommer att öka. I fjol avvisades totalt 2 600 personer, varav kring 500 var sådana som fått negativt utslag på sin asylansökan. Ytterligare 500 asylsökande avvisades till ett annat EU-land inom ramen för Dublin-fördraget. I år uppskattas antalet avvisningar öka till 2 900 personer.

Orsaken att antalet avvisningar av asylsökande väntas öka är den stora mängden asylansökningar som gjordes i samband med flyktingskrisen 2015. För närvarande finns det kring 10 000 personer som fått avslag på sin asylansökan i landet. Av dessa har kring 7 000 överklagat beslutet, vilket innebär att de inte kan avvisas innan deras ärenden behandlats till slut.

Polisens agerande i samband med avvisningarna har kritiserats från olika håll. Polisen upplever att den här kritiken är orättvis och obefogad. Polisen är endast en verkställande myndighet, polisen fattar inga beslut, påpekar polisöverdirektör Seppo Kolehmainen på Polisstyrelsens presskonferens på tisdagen.

–  En del personer verkar tro att polisen har rätt att bestämma om vem som får stanna och vem som måste åka, men vi är bara en aktör i rättsstaten. Vi vill att folk ska förstå att det handlar om en process, säger Kolehmainen.

Han tycker att det är konstigt att vissa grupper valt att demonstrera mot polisen i frågor som berör avvisningar. Demonstrationer har förekommit bland annat på Helsingfors-Vanda flygplats. I samband med demonstrationerna har enskilda poliser blivit hotade för att de gör sitt jobb. Det är inte riktigt rättvist och kan vara straffbart, påpekar han.

–  Naturligtvis avbryter vi avvisningen om personen i fråga gjort en ny ansökan eller om förvaltningsdomstolen stoppar verkställandet av avvisningen. Vi har inget eget intresse i den här frågan, vi följer bara lagen, säger Kolehmainen.

Polisen upplever att det förekommer väldigt mycket felaktig information om avvisningarna. Eftersom fallen är känsliga kan polisen inte kommentera dem, vilket leder till att kritikerna får tolkningsföreträde. Ett av syftena med tisdagens presskonferens var att öppna upp avvisningsärendet på ett mera allmänt plan.

–  I och med att en del av uppgifterna i avvisningsärendena måste hemlighållas kan vi inte kommentera sådana påståenden som cirkulerar i medierna, även om de skulle vara felaktiga. Det här gäller speciellt sådana personer som lyckats skapa starka nätverk i Finland, säger polisinspektör Mia Poutanen.

Av den anledningen uppmanar polisen allmänheten att förhålla sig kritiskt till påståenden som gäller avvisningar. En del av dem som berörs av avvisningarna – eller engagerar sig för personer som berörs – är inte pålitliga informationskällor, anser polisen.

Polisen verkställde kring 2 600 avvisningar till 111 olika länder år 2017. Avvisningarna gällde personer som fått avvisningsbeslut.

De tio största mottagarländerna var Estland (619 avvisningar), Ryssland (290), Irak (154), Italien (150), Sverige (130), Rumänien (127), Turkiet (81), Spanien (72), Ukraina (65) och Afghanistan (55).

Kring 1 000 av 2 600 avvisade personer var asylsökande, som avvisades antingen till sitt hemland eller till ett annat EU-land inom ramen för Dublin-fördraget.

En stor del av dem som avvisas är yrkeskriminella och personer som stannat längre än deras visum tillåter. Detta gäller speciellt avvisningarna till våra närmaste grannländer.

År 2018 väntas antalet avvisningar öka till 2 900. Ökningen beror på den stora mängden asylärenden som kom i samband med flyktingkrisen 2015 och som ännu inte behandlats klart.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning