Polisens fick nya anvisningar om stora rovdjur och vargar

Polisens nya riktlinjer träder i kraft vid årsskiftet. Bild: Lillian Tveit/SPT-NTB-Shutterstock

I anvisningen om polisens verksamhet i situationer som gäller stora rovdjur och vildsvin har definitionen för varg som orsakar oro, hot och fara specificerats.

Polisstyrelsen har uppdaterat anvisningen som styr polisens operativa verksamhet i frågor kring stora rovdjur. Den ursprungliga anvisningen utfärdades på våren 2018, uppdateringen träder i kraft tisdagen den 1 december.

Enligt polisinspektör Vesa Pihajoki är målet med uppdateringen bland annat att noggrannare styra polisverksamhet i situationer där ett stort rovdjur orsakar fara för människors liv.

Uppdateringen medför inte betydande ändringar i polisens riktlinjer, säger Pihajoki i ett pressmeddelande. I riktlinjerna kartläggs bland annat de roller som Finlands viltcentral och polisen har i hanteringen av olika konflikter. Man har också tagit ställning till fördrivning av stora rovdjur på egen hand och tillämpandet av lagstiftning kring nödtillstånd.

Polisen är enligt Pihajoki inte behörig att bedöma hurdan vargstam som är lämpligt stor inom ett visst område.

Regleringen, skyddet och förvaltningen av viltbestånd ingår i jord- och skogsbruksministeriet och Finlands viltcentrals befogenheter.

Faran som stora rovdjur orsakar människor bedöms alltid fall för fall och vid bedömningen anlitas olika sakkunniga i den mån det är möjligt. Man ska bedöma observationernas kvalitet, tillförlitlighet, antal och tidpunkt för att få en helhetsbild och kunna ta till åtgärder.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning