Polisen: Trafikbeteendet i Nyland har blivit sämre

Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

24 bilister i huvudstadsregionen fick körkortet indraget i polisens effektiverade trafikövervakning på torsdagen.

De nyländska bilisternas beteende i trafiken har försämrats märkbart, skriver polisen i Helsingfors och i Västra och Östra Nyland i ett pressmeddelande på fredagen.

Det är i synnerhet hastigheterna och bilisternas allmänt farliga beteende på huvudtrafiklederna som vållar huvudbry.

Som en åtgärd för att lugna ner trafikanterna genomförde de tre polisinrättningarna gemensamt en effektiverad trafikövervakningsinsats på torsdagen. Insatsen var unik i sitt slag tack vare sin omfattning, skriver polisen i pressmeddelandet.

Såväl civila som märkta patrullbilar deltog i insatsen och som ett resultat fick bland annat 24 bilister körkortet indraget. Av dessa handlade fyra fall om grovt äventyrande av trafikfara och 17 fall om grov oaktsamhet i trafiken.

Polisen hade på förhand informerat om insatsen vilket antas ha bidragit till ett bättre trafikbeteende och tryggare trafik.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39