Polisen stoppar avvisningar till Irak temporärt – Ohisalo: Motiverat med timeout

Maria Ohisalo sade tidigare i veckan att vårt rättssystem inte har lyckats skydda det viktigaste av allt, rätten till liv. På lördagen sade hon till HBL att polisens beslut att stoppa avvisningarna är motiverat. Bild: Mikko Stig/Lehtikuva

Polisen stoppar temporärt alla icke-brottsrelaterade avvisningar till Irak och utvärderar situationen för andra länder. – Det är motiverat att myndigheterna tar timeout, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Polisen meddelade på lördagseftermiddagen att man tillfälligt avhåller sig från att verkställa deporteringar till Irak. Beskedet lämnades på Twitter bara två dagar efter att Europeiska människorättsdomstolen fällde Finland för att ha avvisat en irakisk man som dödades kort efter hemkomsten 2017.

– Det här är ett beslut som polisen tagit. Ministeriet har inte ens befogenhet att ta ett sådant beslut, säger inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) till HBL.

Ohisalo sade på riksdagens frågetimme i torsdags att det är skamligt för Finland att för första gången fällas både för brott mot rätten till liv och för brott mot förbudet mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling, som det heter i Europeiska människorättskonventionen.

Ohisalo säger till HBL att hon har diskuterat med ministeriets tjänstemän hur Finland bästa kan säkerställa att något dylikt inte upprepas.

– Min uppgift är att säkerställa att Finlands förfarande inte bryter mot lagar, i synnerhet inte mot rätten till liv.

Inrikesministeriets tjänstemän har med Migrationsverket diskuterat om riskbedömningen kan ha misslyckats även i andra fall än det som Finland fälldes för.

– Vi kan inte vara helt säkra på att bedömningen inte skulle ha svikit i andra fall. Nu utreder vi omfattningen av den grupp som kan ha fått ett beslut utifrån en felaktig riskbedömning. Att polisen avbryter verkställandet av fler avvisningar är i linje med att alla myndigheter ska säkerställa situationen.

– Det är motiverat med en timeout för att utreda situationen så att alla asylbeslut tas enligt korrekt riskbedömning.

Gäller det alla åttatusen som väntar på besked?

– Det är uttryckligen det vi diskuterar med Migri. När pressen var som hårdast 2015–16 togs många beslut utan en gedigen behandling. Senare har Migri lyckats bättre, men vi måste också beakta till exempel de tvåtusen beslut som förvaltningsdomstolen har skickat tillbaka till Migri.

I det fall som Finland fälldes för sägs mannen ha återvänt frivilligt. Ohisalo delar inte den tolkningen.

– Läser man Europeiska människorättsdomstolens beslut var återresan inte frivillig. Mannen beviljades inte besvärsrätt till Högsta förvaltningsdomstolen. Därför hade han inget annat alternativ än att återvända.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning