Polisen skärper trafikövervakningen inför skolstart

Bild: VN Arkiv

Polisen skärper övervakningen av trafiksäkerheten när skolorna börjar. Övervakningen koncentreras till övergångsställen och i närheten av skolor och berör alla grupper av vägtrafikanter.

Polisen fäster bland annat uppmärksamhet vid att alla som rör sig i trafiken iakttar trafikljusen. De övervakar också ouppmärksamhet förknippat med till exempel bruk av mobiltelefon. Man försöker dessutom få skolelever att använda cykelhjälm.

Den skärpta övervakningen inleds på måndag och räcker i en och en halv vecka. Eftersom skolorna börjar vid olika tidpunkter på olika orter genomför polisstationerna den regionala övervakningen enligt sina egna tidtabeller.

Polisen uppger att sammanlagt sex fotgängare eller cyklister dog i trafiken i fjol. Det är fyra fler än året innan. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens trafikolycksstatistik. 

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning