Polisen, Riksåklagarämbetet och lagmännen vill ingripa i riktade trakasserier

Enligt polisen kan riktade trakasserier äventyra lagligheten, brottsansvaret och rättssäkerheten i beslutsfattandet. Bild: Mikael Piippo/SPT

Polisstyrelsen, Riksåklagarämbetet och lagmännen vid tingsrätterna vill ändra på lagstiftningen. Målet är att göra det lättare att ingripa i riktade trakasserier.

Förslaget överräcktes till Justitieministeriet på måndagen. Enligt polisen har riktade trakasserier som genomförs för att förringa eller störa tjänstemän och anställda blivit allt vanligare. Målet med trakasserierna är att påverka arbetsgivarorganisationers beslut eller verksamhet.

Enligt polisen kan riktade trakasserier äventyra lagligheten, brottsansvaret och rättssäkerheten i beslutsfattandet. De kan dessutom påverka myndigheternas oberoende ställning.

– Den nuvarande lagstiftningen ger till alla delar inte ett skydd som gör det möjligt att hantera fenomenet, säger polisdirektör Janne Paavola vid Polisstyrelsen i ett pressmeddelande.

Lättare för andra att ingripa

Därför föreslår initiativtagarna att vissa brott i strafflagen, såsom bland annat olaga hot, ärekränkning och spridande av information som kränker privatlivet ändras så att de inte längre är målsägandebrott utan går under allmänt åtal då brottet riktar sig mot en tjänsteman, anställd eller närstående och handlar om deras arbetsuppgifter.

– Då kan inte bara den enskilda arbetstagaren ingripa, utan arbetsgivarorganisationen för den som trakasseras får bättre möjligheter att ingripa. Ändringarna skulle också skydda anställda i civila organisationer, säger Paavola.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning