Polisen övervakar skolstarten – "Sänk hastigheten"

Polisen påminner vuxna om att vara goda förebilder i trafiken. Bild: Jeanette Östman/SPT

Låt barnen bekanta sig med sin skolväg på förhand och flytta koncentrationen från mobilen till vägen.

Polisen kommer att övervaka den kommande skolstarten. I ett pressmeddelande påminner polisen i Österbotten om att det ändå alltid är de vuxna som har huvudansvaret för att barnen tar sig tryggt till skolan.

Alla erfarna trafikanter ska ta hänsyn till de mindre medtrafikanterna. Polisen påminner också vuxna om att vara goda förebilder i trafiken.

Polisen tryggar barnens skolstart genom att övervaka trafiken i närheten av skolor. Polisen fäster speciellt uppmärksamhet vid beteendet vid övergångsställen, hur trafikljus följs och hastighetsbegränsningar i närheten av skolor. Polisen övervakar också användningen av säkerhetsbälte.

Vuxna fotgängare uppmanas även att följa reglerna vid övergångsställen och fungera som goda förebilder för barn och unga.

Bekanta er med skolvägen i förväg tillsammans med barnet.

Undvik onödig trafik i närheten av skolor. Ju färre bilar som är i rörelse, desto tryggare är det för barnen att röra sig där.

Tänk på att synas: färggranna kläder med smarta reflexer syns bättre än mörka kläder utan reflex.

Sänk hastigheten, speciellt i närheten av skolor.

Koncentrera er på trafiken, inte på elektroniska apparater.

Ha rätt attityd. I stället för att tänka ”jag först”, tänk ”alla tryggt tillsammans”.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning