Polisen övervakade tungtrafiken – 486 överträdelser och 276 anmärkningar under veckan

Övervakningen av tungtrafiken förra veckan ledde till att sammanlagt 486 överträdelser med påföljder registrerades. Dessutom gavs ytterligare 276 anmärkningar till förare. Bild: Catariina Salo/SPT

Förra veckans intensifierade övervakning av tungtrafiken i landet avslöjade både en positiv och negativ utveckling i Finland. Bland annat ökade fortkörningarna medan bristerna hos de tunga fordonen minskade.

Förra veckan övervakade polisen den tunga trafiken i landet. Den nationella intensifierade övervakningen genomfördes i samarbete mellan polisen och Gränsbevakningsväsendet.

Under veckans sju dagar kontrollerades sammanlagt 1 668 fordon, varav 321 var utländskt registrerade. Utöver det kontrollerades fem bussar.

Övervakningen ledde till att sammanlagt 486 överträdelser med påföljder registrerades. Därtill gavs ytterligare 276 anmärkningar till förare.

Enligt polisinspektör Kari Onninen från Polisstyrelsen skiljer siffrorna sig inte mycket från tidigare övervakningar.

"I det stora hela har förändringar i samband med de intensifierade övervakningarna under 2020 varit väldigt små", säger Onninen i ett pressmeddelande.

Under förra veckans övervakning ökade överträdelserna kopplade till fortkörningar, säkerhetsanordningar, färdskrivare och antalet dokumentöverträdelser.

Däremot registrerades färre överträdelser i samband med brister hos de kontrollerade fordonen, och polisen tvingades avbryta färre färder än under den senaste intensifierade övervakningen i februari.

Även antalet överträdelser kopplade till ouppmärksamhet minskade, antalet sjönk nu med drygt en fjärdedel i förhållande till den senaste övervakningen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning