Polisen och Gränsbevakningen deltar i storövning i Östersjön

Bild: Helsingforspolisen

Polisens nationella insatsstyrka Karhu övar tillsammans med Gränsbevakningen inför en eventuell fartygskapning i Östersjön.

Atlas Common Challenge 2018 är en EU-finansierad omfattande övningshelhet där olika europeiska insatsstyrkor deltar. Arrangören Atlas är ett nätverk som består av 38 olika polisiära specialenheter.

I ett av scenarierna är upplägget följande: Ett fartyg som seglar under tysk flagga kapas på Östersjön. Förutom Finland deltar åtta andra europeiska länder i övningen som genomförs på tyskt territorialvatten. Polisens insatsstyrka får stöd av Gränsbevakningens femte beredskapstrupp samt övervakningsfartyget Turva.

Bild: Helsingforspolisen

Övningen ska komma som en överraskning till de deltagande myndigheterna. Specialinsatsstyrkorna kallas in från sina hemländer till händelseplatsen, som inte avslöjas på förhand.

– När larmet går inleder vi verksamheten genom att flytta trupperna till händelseområdet. Efter det ska vi måla upp en lägesbild, inleda underrättelseverksamheten och planera hur situationen ska tas hand om, säger överkommissarie Jari Kaikko vid Helsingforspolisen.

Den tre dagar långa övningen har som målsättning att styrka samarbetet mellan olika myndigheter och upprätthålla specialtruppernas yrkeskunnighet.

– Gränsbevakningen har hög kompetens och beredskap i havsområdet. Sjöbevakningen tränar regelbundet i samarbete med andra myndigheter, precis som i den här enskilda övningen, säger gränsbevakningsexpert, överstelöjtnant Jukka Lukkari vid gränsbevakningen.

Bild: Helsingforspolisen

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning