Polisen misstänker att riksdagsledamot utsatts för försök till indrivning på flera miljoner euro

Samma riksdagsledamot hade i början av 2000-talet haft att göra med bolaget som i det här indrivningsförsöket Bild: SPT / Linnea de la Chapelle

En riksdagsledamot i södra Finland utsattes för försök till indrivning av en fordring på flera miljoner euro. Indrivningen misstänks vara påhittad.

Fordringen försökte till en början indrivas med fakturor och betalningsuppmaningar som sändes per mejl. Då ingen inbetalning gjordes försökte fordringen indrivas genom en fordringstalan till Tusby tingsrätt. Polisen fick en begäran om utredning kring händelseförloppet. Det misstänkta brottet skedde i januari 2015 och brottsrubriceringen är försök till grovt bedrägeri.

– Det är fråga om ett så kallat processbedrägeri, där en myndighet vilseleds att fatta ett beslut som är ekonomiskt fördelaktigt för ena parten. Eftersom tingsrätten inte fattade ett beslut och ingen betalning gjordes var det bara ett försök, säger utredningsledare, kriminalinspektör Harri Saaristola vid polisinrättningen i Helsingfors i ett pressmeddelande.

Inte första försöket

Processbedrägeri är då man utnyttjar en myndighet, i det här fallet domstolsväsendet. Trots att kravet var grundlöst och förkastades i tingsrätten kan domstolsutredningen kosta mycket och vara tidskrävande för de inblandade.

Ärendet som nu undersökts är inte ovanligt eller exceptionellt, motsvarande fall undersöks av polisen då och då. Polisen poängterar att ett indrivningsförsök alltid är straffbart.

Samma riksdagsledamot hade i början av 2000-talet haft att göra med bolaget som i det här indrivningsförsöket var den namngivna borgenären och med de personer som verkade i bakgrunden. Under förundersökningen framkom ingen laglig grund för den påstådda fordringen.

Förundersökningen blir klar inom kort och ärendet går vidare till åtalsprövning.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning