Polisen i Östra Nyland ingår multiprofessionellt samarbete för att förebygga brottslighet bland unga

Ankarverksamheten riktar sig till personer under 15 år, och från fall till fall även till ungdomar i åldern 15–17 år, meddelar Polisinrättningen i Östra Nyland. Bild: Sofia Westerholm/SPT

I samarbetet ingår experter från polisen, socialtjänsten, ungdomssektorn och hälso- och sjukvården.

På måndagen inledde Polisinrättningen i Östra Nyland ett multiprofessionellt utvecklingssamarbete som ska främja välbefinnande och förebygga kriminalitet hos barn och unga under 18 år. Det informerar polisinrättningen om i ett pressmeddelande.

I den så kallade Ankarverksamheten ingår experter från polisen, socialtjänsten, ungdomssektorn och hälso- och sjukvården. Anledningen till att unga lotsas till verksamheten kan vara till exempel brottsmisstanke eller användning av alkohol och droger.

– Ankarteamet träffar ungdomarna och deras familjer i ett så tidigt skede som möjligt. Det är för att tillräckligt tidigt kunna främja de ungas välbefinnande och ge adekvat hjälp och stöd i rätt tid till dem och deras familjer, säger kommissarie Markus Hammarström i pressmeddelandet.

Liknande verksamhet finns redan i Hyvinge och Vanda.

– De nya verksamhetsmodellerna utvecklas just nu och avsikten är att inleda Ankarverksamheten på polisinrättningens område i början av år 2020 i samarbete med alla kommuner inom polisinrättningens region, säger biträdande polischef Ari Karvonen i pressmeddelandet.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning