Polisen: Ett hundratal unga ingår i gäng med ökad våldspotential

– Det finns ett vakuum, de vet inte riktigt vad de ska göra. De upplever att de inte riktigt har en framtid, kommer inte in på utbildningar, har inte kompisar. Det här fenomenet fyller det vakuumet, säger kommissarie Hannu Väänänen om gängbildningen. Han leder Esbopolisens förebyggande verksamhet. Bild: Niklas Tallqvist

Det finns omkring tio gatugäng i huvudstadsregionen som på senare tid visat klar våldspotential. Polisen larmar om att tröskeln för att använda till och med skjutvapen har sänkts, och att även utomstående har varit i fara. Gängen idealiserar en kriminell livsstil och har en stark lokal identitet.

Polisen i huvudstadsregionen utreder flera fall av grov misshandel och dråpförsök som har kopplingar till gängmiljö. Markku Heinikari är nyutnämnd chef för brottsutredningen vid Helsingforspolis...