Polisen: Flera stora och medelstora företag offer för nätattacker

Bild: SPT

Polisen uppmanar att man genast gör en polisanmälan om man uppdagar dataintrång.

Under det senaste året har polisens Centrum mot cyberbrottslighet observerat flera nätattacker riktade mot stora och medelstora finska företag. Centralkriminalpolisen skriver i ett pressmeddelande att man bedömer att angreppen har samband med fiske av inloggningsuppgifter till molntjänsten Microsoft Office 365. Föremål för attackerna har varit organisationer verksamma i Finland, särskilt stora och medelstora företag.

– Polisen har fått omkring 100 anmälningar, men en del av anmälningarna fick polisen så sent att logguppgifterna inte längre gick att få och med de uppgifter som fanns gick det inte att komma vidare, säger undersökningsledaren, kriminalkommissarie Marko Leponen vid Centralkriminalpolisens Centrum mot cyberbrottslighet i pressmeddelandet.

För närvarande finns cirka 50 fall på polisens bord och de utreds huvudsakligen som dataintrång och därmed relaterade identitetsstölder och bedrägerier. Polisen uppskattar att den sammanräknade brottsskadan är omkring 1,3 miljoner euro, men eftersom samtliga fall inte har polisanmälts är det svårt att göra en exaktare beräkning.

– Att brotten riktas uttryckligen mot användare av Office 365 beror på nättjänstens globala popularitet, säger Leponen.

Dataintrången görs genom fiske av Office 365 -användares inloggningsuppgifter. Offret har fått ett e-brev med en länk till en förfalskad Office 365-sida som verkar vara äkta. På den falska sidan uppmanas användaren att ge sina inloggningsuppgifter varefter hen kommer in på en äkta Office 365-inloggningssida.

Office 365-inloggningsuppgifter har också fiskats med hjälp av inbrott i Microsoft SharePoint-miljöer. Också i dessa fall har SharePoint-användarna styrts till en förfalskad fiskerisida och offret har i det flesta fallen varit omedveten om att hens inloggningsuppgifter har fiskats.

Polisen uppmanar dem som blivit utsatta för dataintrång att anmäla det snabbt och med låg tröskel.

– Snabbheten är viktig också för utredningen av fallen eftersom värdefullt bevismaterial snabbt försvinner från tjänsteleverantörernas servrar, säger Leponen.

Fler råd om hur man kan skydda sig finns här på Cybersäkerhetscentralens sidor (på finska).

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning