Anmälda våldtäkter och bedrägerier ökar stadigt – se grafer

Polisen tar emot allt fler anmälningar om sexualbrott mot barn och vuxna. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Trenden är att våldtäktsanmälningarna ökar. På tio år har antalet anmälningar mer än fördubblats. En liknande trend syns även inom bedrägerier.

Polisanmälningarna som gäller våldtäkt ökar. Enligt Statistikcentralens färska brottsstatistik tog polisen del av 1 128 anmälningar om våldtäkt (både vanliga och grova) under årets tre första kvartal, januari–september. Det är en ökning på 12 procent jämfört med året innan.

Jämfört med för tio år sedan är ökningen betydlig. Under de första tre kvartalen 2009 registrerade polisen bara 501 våldtäktsanmälningar. Antalet anmälningar har alltså mer än fördubblats på tio år.

Anmälningarna om sexuellt utnyttjande av barn ökar också. Under årets första tre kvartal tog polisen emot 1 209 anmälningar om sexuellt utnyttjande av barn (både vanliga och grova), vilket är en ökning på 21 procent jämfört med året innan.

Lagen om grov våldtäkt av barn, som kombinerar grov våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande av barn trädde i kraft den 15 april. Fram till slutet av tredje kvartalet hade polisen tagit emot 26 anmälningar om grov våldtäkt av barn.

Jämfört med för tio år sedan har anmälningarna om sexualbrott mot barn ökat, men inte lika radikalt som sexualbrotten mot vuxna. Under de första tre kvartalen 2009 tog polisen emot 837 anmälningar om sexuellt utnyttjande av barn.

Alla anmälningar leder inte till domar. Den aktuella statistiken gäller endast misstänkta brott. Antalet domar är generellt lägre än antalet polisanmälningar.

Bedrägerier ökar också

Antalet anmälda bedrägerier (vanlig, lindrig och grov) ökade också under de tre första kvartalen. Totalt tog polisen emot 20 698 anmälningar om bedrägerier, vilket är en ökning på 14 procent jämfört med året innan.

För tio år sedan var antalet bedrägerier drygt hälften av vad de är i dag. Under de första tre kvartalen 2009 tog polisen emot 12 991 anmälningar om bedrägerier.

Antalet anmälningar som gäller grova bedrägerier är 1 485 för de första tre kvartalen. Det är en ökning med 18 procent jämfört med i fjol och 89 procent jämfört med för tio år sedan.

Men trenden är sjunkande

Som helhet ligger antalet polisanmälda brott på ungefär samma nivå som året innan. Totalt tog polisen, tullen och gränsbevakningen emot 333 471 anmälningar, vilket är 0,1 procent färre än året innan.

På sikt har antalet polisanmälda brott minskat stadigt. Under de första tre kvartalen 2009 anmäldes 406 378 brott. Det innebär att antalet anmälda brott har minskat med 18 procent.

Det är värt att minnas att alla anmälningar inte leder till domar. Den aktuella statistiken gäller endast misstänkta brott. Antalet domar är generellt lägre än antalet polisanmälningar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning