Polis och förvaltningsdomstol granskar Malmaffär

Helsingfors stad har bråttom med att stänga flygplatsen i Malm. Bild: Kristoffer Åberg

Beslutsprocessen kring vem som får göra vad på Malms flygplats i Helsingfors får allt märkligare drag. Ingen verkar veta varför ett centralt myndighetsutlåtande hemlighållits.

HBL berättade för två veckor sedan om räddningsverkets utlåtande som gör det mycket svårt för staden att arrangera stora publiktillställningar i flyghangaren på Malm. Räddningsverkets utlåtande är ett år gammalt men det blev offentligt i september i samband med en informationsbegäran. Utlåtandet har aldrig fogats till beslutshandlingarna i de nämnder där politiker fattar beslut om flygplatsen.

Den som föredrar ärenden i stadsmiljönämnden är stadsplaneringssektorns chef Mikko Aho. När HBL frågar honom varför politikerna får veta om myndighetsutlåtandet först nu svarar han:

– Jaa-a, det vet jag inte. Du måste ringa stadsingenjör Jaakko Stauffer. Han vet.

På torsdagen försökte HBL förgäves nå Stauffer för en kommentar.

Kanslichef Sami Sarvilinna, tidigare ledande jurist vid Helsingfors stad, är närmast ovetande när HBL visar honom räddningsverkets utlåtande. Han vet att räddningsverket har granskat hangaren.

Sami Sarvilinna, kanslichef. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

– Men jag vet inte var utlåtandet har hamnat och varför, men det är helt klart ett viktigt dokument, säger han.

Tidigare har också biträdande borgmästaren Anni Sinnemäki (Gröna) sagt till HBL att räddningsverkets utlåtande "är viktigt". Inte heller hon kunde förklara varför myndighetsutlåtandet utelämnats från beslutshandlingarna.

Inte enda utlåtandet

Bakgrunden är den att Helsingfors vill stänga flygplatsen och i stället bygga bostäder för tusentals stadsbor. Brådskan är så stor och den politiska viljan så hård att de som kämpar för bevarandet av flygplatsen misstänker allvarliga fel i beslutsprocessen. Så nu har det gjorts en polisanmälan och även lämnats in klagomål hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Polisen fattar beslut om att inleda en förundersökning "ännu i höst". Stadsmiljönämnden ska svara förvaltningsdomstolen senast den 17 november.

Föreningen Malmin lentokenttäyhdistys har ett hyresavtal med Helsingfors stad för markområdet åren 2017–2019. Avtalet omfattar inte den stora hangarbyggnaden. Helsingfors stad sade upp hangarens hyreskontrakt den sista augusti i år.

Museiverkets färska utlåtande är ytterligare ett dokument som ställer till det för dem som vill stänga flygplatsen i Malm. "Nationellt och internationellt betydelsefull arkitektur. Centralt är att flygverksamheten fortsätter", heter det i utlåtandet. Till följande är det NTM-centralen som ska ta ställning till det kulturhistoriskt värdefulla området och byggnaderna.

Riksdagen förväntas snart ta ställning till ett medborgarinitiativ för bevarandet av flygplatsen.

Räddningsverket granskade den stora flyghangaren i Malm hösten 2016.

Det är brister i in- och utgångar och farliga elinstallationer som sätter stopp för stadens planer, enligt räddningsverket.

Dessutom är golvet i hangaren så ojämnt att folk riskerar att snubbla och slå sig.

Problemen skulle kanske gå att åtgärda om inte den kulturhistoriskt värdefulla hangaren skulle omfattas av ett åtgärdsförbud.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning