Polis: "Lär ditt barn trafikregler i ung ålder"

Övervakande polis. Äldre konstapel Tuomas Parviainen manar till lugn hos bilister som kör nära skolor och daghem.Bild: Leif Weckström

En stor del av olyckorna i trafiken där barn och unga är inblandade kunde undvikas om bilisterna slutar fingra på mobilen och sänker hastigheten rejält nära skolor och daghem. Men också som fotgängare och cyklist har man ett ansvar.