Polarprisjuryn påminner om hur ett samhälle utan musik kan se ut

Bild: Pressbild

Polarpriset är ett av världens större musikpriser och ett av de få som verkligen omfamnar en bred musikuppfattning. Årets pristagare är goda exempel på detta, och påminner samtidigt om att ett liv med musik inte är någon självklarhet.