Polariseringen och mobbningen på webben är en samhällsfara

Bild: Wilfred Hildonen

Mobbningskulturen på sociala medier snedvrider samhällsdebatten. Men alla kan bidra till att stoppa den.

I sin senaste HBL-kolumn lyfter undervisningsminister Li Andersson upp en viktig fråga: debattkulturen på sociala medier har blivit ett demokratiproblem. Till exempel politiskt aktiva unga som engager...