Poker Run hör inte hemma i skärgårdsfarleder

"Pojkarna gillar sina motorer. Och det finns flickor som gillar pojkar som gillar sina motorer."

Vi har åtminstone tre Poker Run-evenemang i säsongen, där muskelbåtar av olika seriositet beger sig ut i den finska skärgården för att ge järnet. Man stannar vid ett antal kontrollpunkter för at...