Pojkhumorn ångar över boksidorna

Att maskuliniteten sätts på spel är trots hinnan av humoristisk pubertal humor hjärteärendet i Ted Forsströms och Kaj Korkea-ahos Zoo!-serie. Vem som helst som vistats bland tonårspojkar som återberättar memes vet att deras version är en städad lillebror till vad som verkligen sägs på nätet och i korridorer. Bild: Niklas Sandstrom

Med sin Zoo!-serie levererar radarparet Kaj Korkea-aho och Ted Forsström exakt den efterlängtade, humorstinna skildringen av högstadietiden, då tonårstiden briserar i fejset på en. Typ.

Mer roliga finlandssvenska ungdomsromaner, plz! så låter mantrat för kritiker, lärare och bibliotekarier. Och kanske för unga läsare? Med sin Zoo!-serie levererar radarparet Kaj Korkea-aho och Ted For...