Pohjola-Nordens styrelse häver Oksanens arbetsavtal och kopplar in jurist

Bild: Lehtikuva/Mostphotos

Pohjola-Nordens generalsekreterare Michael Oksanen har använt kring 80 000 euro av föreningens medel på felaktiga grunder visar specialrevisionen, enligt HBL:s källor. Styrelsen kopplar nu in en jurist som ska utreda hur mycket av de här pengarna föreningen kan kräva tillbaka av Oksanen och om fallet borde polisanmälas.

Pohjola-Nordens styrelse har enats om att det finns förutsättningar att häva generalsekreteraren Michael Oksanens arbetsavtal. Det blev klart under fredagens möte. Styrelsen ska ännu höra Oksanen som underrättades om styrelsens beslut under pågående möte av styrelseordförande, riksdagsledamoten Juhana Vartiainen (Saml).

En hävning av ett arbetsavtal är ett avsevärt strängare sätt att avsluta ett anställningsförhållande än en uppsägning. En hävning är möjlig då arbetstagaren har brutit mot eller försummat förpliktelser i arbetsavtalet eller i lagen.

Pohjola-Norden styrelse beslutade att det finns förutsättningar att häva generalsekreteraren Michael Oksanens arbetsavtal. Av den specialrevision som gjorts, framgår att Oksanen har använt kring 80 000 euro på felaktiga grunder, enligt HBL:s källor. Bild: Mikael Grönroos/KSF media-arkiv

Pohjola-Nordens styrelse bestämde också att föreningen ska se över sina arbetssätt och rutiner.

– Det finns ett behov av att göra det. Vi har kommit fram till att våra arbetssätt inte har varit i enlighet med god förvaltningssed, säger vice ordförande Christel Liljeström (SFP) efter mötet.

Vid Pohjola-Nordens styrelsemöte presenterade utredaren Markus Nylund från Ernst&Young slutsatserna från den specialrevision som Nylund utfört under de två senaste månaderna. Nylund är expert på forensiska utredningar, det vill säga utredningar som reder ut ekonomiska oegentligheter och analyserar och dokumenterar bevis över ekonomiskt missbruk. Nylund är ett flitigt anlitat expertvittne vid rättegångar och förlikningar.

80 000 euro har använts fel

Nylund har listat de tvivelaktiga utgifter som Oksanen har haft. Summerar man ihop de här utgiftsposterna i specialrevisionen uppgår summan till omkring 80 000 euro, enligt HBL:s källor. Styrelsen anlitar nu en jurist som ska utreda de hur mycket av pengarna som det finns juridiska förutsättningar att kräva tillbaka av Oksanen.

Medan specialrevisionen gjordes, skedde kontakten mellan styrelsen och utredaren Nylund via en fempersoners styrgrupp. I den sitter styrelseordförande, riksdagsledamoten och borgmästarkandidaten i Helsingfors, Juhana Vartiainen (Saml), vice ordförandena Mikkel Näkkäläjärvi (SDP), Christel Liljeström (SFP) samt mångåriga styrelsemedlemmarna Juhani Lönnroth och Heikki Pakarinen (Saml).

Resten av styrelsemedlemmarna i Pohjola-Norden, till exempel SFP:s riksdagsledamot Mikko Ollikainen och medlemmar som representerar olika medlemsföreningar, fick först under fredagens styrelsemöte ta del av slutsatserna i specialrevisionen.

Enhälligt beslut trots olika uppfattningar

Styrelsens beslut var enhälligt. Men i styrgruppen har det funnits olika uppfattningar om hur föreningen ska tackla ärendet. Enligt HBL:s uppgifter har Christel Liljeström förespråkat ett något lägre ersättningsanspråk på Oksanen medan andra i styrgruppen har velat att Oksanen ska betala tillbaka så mycket som bara möjligt av de medel som Nylund har listat i sin rapport.

Efter att det har gått upp för styrgruppen hur stora pengar det handlar om, har frågan om föreningen borde polisanmäla fallet eller låta bli, aktualiserats. Merparten i styrgruppen har hittills ställt sig negativa eller tveksamma till en polisanmälan och resonerat att det är enklast för föreningens fortsatta verksamhet om Oksanen betalar tillbaka och får sparken. Tanken på en polisundersökning med efterföljande rättegångsprocess och den publicitet det skulle innebära, har inte känts lockande i styrgruppen.

Samtidigt är man i styrgruppen medveten om att det finns en risk att åklagaren vaknar på eget bevåg också om föreningen låter bli att själv göra polissak. Den frågan torde klarna då juristen blir klar med sin bedömning inför nästa styrelsemöte som hålls den 17 maj.

Pohjola-Nordens ordförande, riksdagsledamoten och borgmästarkandidaten Juhana Vartiainen, hann inte låta sig intervjuas efter styrelsens beslut. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Vartiainen ville inte bli intervjuad

Juhana Vartiainen hade inte tid att uttala sig i ärendet för HBL som försökte få tag i Vartiainen under hela torsdagen och fredagen.

Vartiainen meddelade per textmeddelande morgonen innan mötet att han inte har tid att kommentera fallet. Då HBL ytterligare gjorde ett försök via Vartiainens riksdagsassistent lydde beskedet att det kanske skulle gå att klämma in en kort intervju i taxin på väg från styrelsemötet till Munksnäs där Vartiainen skulle öva inför en kommunalvalsdebatt.

Men senare meddelade assistenten att Vartiainen skulle cykla, inte åka taxi, och därför inte hann tala med HBL. Då HBL föreslog en sen kvällsintervju lydde assistentens svar: "För att vara rakt på sak. Juhana verkar inte vilja svara i dag över huvud taget. Jag rekommenderar inte att ens försöka i dag."

Vice ordförande Christel Liljeström säger efter mötet att det var ett tungt styrelsebeslut.

– Vi har försökt göra det som är rätt och riktigt för förbundet och dess framtid. Det är bra att vi nu ska låta reda ut juridiken, säger Liljeström.

Pohjola-Nordens vice ordförande Christel Liljeström säger att beslutet var tungt. "Vi har försökt göra det som är rätt och riktigt för förbundet och dess framtid. Det är bra att vi nu ska låta reda ut juridiken", säger Liljeström. Bild: Timo Kari

Olika åsikter om öppenhet

I styrgruppen som håller i ärendet har det rått olika åsikter om specialrevisionsrapporten ska publiceras så att till exempel medlemmar i Pohjola-Nordens lokalföreningar och andra intresserade kan ta del av innehållet.

Styrelsen fattade beslutet om att låta göra specialrevisionen då HBL för knappt två månader sedan avslöjade hur Oksanen hade använt föreningens medel på ett felaktigt sätt och för egen vinning.

HBL har bland annat berättat hur Oksanen har hållit sig med bilförmån utan sin arbetsgivares lov i flera års tid, hur han har kvitterat ut för stora kilometerersättningar för tusentals euro och hur det finns misstankar om att han har betalat ut mer lön till sig själv än vad han har haft rätt till.

Dessutom har HBL senare berättat hur Oksanen haft sidoverksamhet tillsammans med en av sina medarbetare utan att styrelsen har fått veta om det. HBL har också avslöjat hur generalsekreteraren i fjol rekryterade sin egen svägerska utan öppet anställningsförfarande och utan att yppa om släktbandet till styrelsen.

Pohjola-Nordens verksamhet finansieras i huvudsak med statsunderstöd, alltså skattebetalarnas pengar.

För knappt tre veckor sedan meddelade Oksanen att han drar tillbaka sin kandidatur i kommunalvalet. Han var uppställd för SFP i Kimitoön.

Pohjola-Nordens ska nu på kort varsel utse en tillförordnad generalsekreterare som kan hoppa in tills föreningen anställer en ny ordinarie generalsekreterare.

Michael Oksanen meddelar per textmeddelande att han fortfarande är sjukledig och inte ger några kommentarer.

Uppdatering 8.5 kl 12.30: Michael Oksanen meddelade på lördagen att han säger upp sig. Läs mera här

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning